Copy

Diku lyser ut 151 millioner til økt arbeidsrelevans og studentaktiv læring

– Både ambisjonene i den nye stortingsmeldingen og midlene som lyses ut av Diku gir universiteter og høyskoler gode muligheter til å utvikle innovative prosjekter som gir studentene bedre læring, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Les mer 

HØYERE UTDANNING

Utlysning:
Program for Studentaktiv læring


Diku lyser ut inntil 67 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive lærings- og  vurderingsformer. 

Les mer om utlysningen

HØYERE UTDANNING

Utlysning: Økt arbeidsrelevans
 

Inntil 84 millioner kroner lyses ut til prosjekter som fører til økt arbeidsrelevans i utdanningene, styrker studentens læring og møter arbeidslivets behov.

Les mer om utlysningen

Viktige datoer fremover

15.-17. mars — Artistic Research Spring Forum
17. mars — Søkerwebinar for NORPART 2021
18. mars — Søkerwebinar for utlysning for økt studentmobilitet
24. mars — Lanseringskonferanse Erasmus+ 2021-2027
08. april — Webinar om overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universiteter eller høyskoler
14. april — Nettverkssamling for Sentre for fremragende utdanning
20.-22. april — Prosjektdager for Dikus kvalitetsprogrammer
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Kvalitetstid - en podkast fra Diku

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din