Copy

EØS-midlane: 

Meir enn 400 millionar kroner til europeisk utdanningssamarbeid

Gjennom EØS-midlane kan ein enkelt bygge internasjonale nettverk med land Norge tradisjonelt har lite utdanningssamarbeid med.

Dei aktive og kommande utlysingane finansierer mobilitet og institusjonelt samarbeid mellom norske partnarar og partnarar frå Romania, Tsjekkia, Polen, Slovakia, Slovenia og Kroatia.

Utlysingane er opne for alle fagområde, men i enkelte av dei er det gjort tematiske prioriteringar. Eksempel på desse er inkluderande undervisning, barnevernsutdanning, demokrati og inkludering av minoritetar, utdanningsleiing, velferdsteknologi, grøn industri, og styrking av undervisning i STEM-fag.

Les meir om ordninga og dei aktuelle utlysingane på diku.no

Kva kan EØS-midlane tilby norsk høgare utdanning?

Lær meir om moglegheitane med EØS-midlane i vårt webinar tysdag 19. januar.

I webinaret får du ei innføring i kva typar aktivitetar som kan få støtte, generell informasjon om utlysingane og samarbeidslanda og korleis du går fram for å bli med i eit EØS-finansiert prosjekt.

Informasjon og påmelding til webinaret
 

Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din