Copy
View this email in your browser
Diku-direktør Harald Nybølet

Vi er Diku!

– Jobber du med utdanning, da jobber vi for deg! Diku-direktør Harald Nybølet forteller hvordan det nye direktoratet skal styrke kvaliteten i norsk utdanning.

HØYERE UTDANNING

Midler til pedagogisk digitalisering


Søk prosjektmidler for 2019. Utlysningen skal fremme prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene. 

Les mer om utlysningen

GRUNNOPPLÆRING

Rekordmange søker seg
til Frankrike


Etter 100 år med norsk-fransk utdanningssamarbeid, er det i 2018 søkerrekord blant norske elever som ønsker å ta treårig videregående skole i Frankrike.

Les mer om vgs i Frankrike

UTREDNING OG ANALYSE

Oppmodar fleire til å velje Kina


Det er eit mål at fleire norske studentar skal velje studieopphald i Kina. Ein rapport gjer råd om korleis norske universitet og høgskular kan legge til rette for dette.

Les heile rapporten

KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID

Ny doktorgradsutdanning etablert


Fra høsten 2018 kan du ta en doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Ti år med arbeid ligger bak etableringen av det nye phd-løpet.

Les mer om etableringen

Hva skjer i høst?

3. september: Nasjonal arena for kvalitetsutvikling i høyere utdanning - kunngjøring av første utlysning
15. september: Søknadsfrist den europeiske språkprisen
19.-20. september: Høstkonferansen om digitalisering i høyere utdanning, Tromsø
24.-25. september: Artistic Research Forum, Bergen
6.-7. november: Internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen, Trondheim
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2018 Diku, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp