Copy

– Sterke resultat

Eurasiaprogrammet har gjennom samarbeid mellom Norge og ni land i Eurasia-regionen utviklet 152 studiekurs - de fleste forskningsbaserte og på masternivå, forteller Hege Toje i Diku og viser til en fersk rapport.

Les mer

INTERNASJONALT SAMARBEID

Paneldebatt på Day Zero

Hvorfor er partnerskap med sør og øst viktig for kvalitetsutvikling i høyere utdanning - og hvordan bidrar dette til bærekraftsmålene? Diku har samlet sterkt panel, 10. februar.

Info og påmelding 

INTERNASJONALT SAMARBEID

NORPART utlysning

Programmet støtter akademisk samarbeid og studentutveksling mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utviklingsland. Få med deg evalueringen, utlysning i slutten av februar.

Les mer

ERASMUS+

Lansering - hold av datoen

Onsdag 24. mars kl. 10-11.30 lanserer vi det nye Erasmus+-programmet, i samarbeid med Bufdir. Mer informasjon kommer. 

I mellomtiden - hold deg oppdatert her

HØYERE UTDANNING

Nytt direktorat

Kunnskapsdepartementet lanserer nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse. – Dette er positivt, sier Diku-direktør Harald Nybølet 

Les mer

Viktig å merke seg

10. februar - Day Zero paneldebatt globalt samarbeid
26. februar - NORPART utlysning kommer
1. mars - utlysning: midler til økt studentmobilitet
17. mars - søkerwebinar NORPART
Ny veiviser - bakgrunnsnotat for utdanningssamarbeid m Sør-Korea
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Kvalitetstid - en podkast fra Diku

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din