Copy

Høye ambisjoner for internasjonal studentmobilitet

Økt utveksling er en viktig del av arbeidet med å styrke kvalitet og læringsutbytte for studenter i høyere utdanning, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Les mer

ERASMUS+

Erasmusseminaret 2020


Diku har gleden av å invitere til årets Erasmusseminar for universitets- og høyskolesektoren. Seminaret arrangeres som tre ulike webinardager.

Meld deg på

PANORAMASTRATEGIEN

Bidrar til økt kvalitet i utdanning


Evalueringsrapport om Panoramastrategien slår fast at både UTFORSK- og INTPART-programmene bidrar til samarbeid av høy kvalitet.

Les hva strategien har lykkes med

UTLYSNING

Nye utlysninger i UTFORSK

UTFORSK-programmet skal styrke utdanning for en bærekraftig fremtid. Søk støtte til samarbeid med partnere i utvalgte land.

Gå til utlysningene

RAPPORT

Digitalt samarbeid til det beste for brukeren


Hvordan kan kunnskapssektoren samarbeide mer digitalt og slik tilby enda bedre tjenester, blant annet til utvekslingsstudenter?

Les mer om rapporten

Viktige datoer fremover

18. november - Søknadsfrist for INTPART
19. november — Søkerwebinar for UTFORSK 2020
11. desember — Søknadsfrist EØS-midlene: Utdanningssamarbeid med Portugal
31. januar — Nominer kandidater til Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2021
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din