Copy
View this email in your browser

40 millioner til fagskolene

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet tildeler Diku midler til kvalitetsutvikling for fagskoleutdanning. 
Mer om tildelingene

HØYERE UTDANNING

Store forskjeller i bruken av Erasmus+


En ny rapport fra Diku viser at deltakelsen i programmet varierer kraftig blant norske universitet og høyskoler.  

Mer om forskjellene

HØYERE UTDANNING

Nye oppgaver for Diku


I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen nye virkemidler for økt utdanningskvalitet til Diku, på tilsammen 35 millioner kroner. 

Mer om bevilgningene

KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID

Bidra til VIS


VIS er et tidsskrift om kunstnerisk utviklingsarbeid. Frist for å bidra til neste utgave:1. juni 2019. 

Les mer

INTERNASJONALT UTDANNINGSSAMARBEID

Hold deg oppdatert på Brexit og utdanning


Har du spørsmål om Brexit og utdanningssamarbeid med Storbritannia? Vi oppdaterer vår ressursside om Brexit fortløpende.

Les mer

Viktige datoer fremover

1. juni - søknadsfrist: Gjør det!
3. juni - Dialogmøte Nasjonal forskerskole i kunstn. utviklingsarb. påmelding 27. mai
12. juni - INTPART 2019 / Partnerskap for bærekraft - påmeldingsfrist 27. mai
13. juni - søkerwebinar for InternAbroad og Nord-Amerika
5. sept. - søkerseminar, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid - påmelding 21. aug.
23. sept. - Artistic Research Forum - påmeldingsfrist 23. aug.
23. sept. - Oppstart- og erfaringsseminar 2019 - påmeldingsfrist 7. sept.
15. okt. - Gjør det! Seminar for prosjektledere og partnere - påmeldingsfrist 1. sept.
21. - 22. okt. Nordisk infoseminar om fellesgrader og kapasitetsbygging i Erasmus+
Erasmus+ tematiske seminarer (TCA) - se datoer og søknadsfrister
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2019 Diku, All rights reserved.


This email was sent to <<Epost adresse>>
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.