Copy

– Bruker fritimene til å regne matteoppgaver

Et matte-prosjekt reduserte strykprosenten fra 40 til 11 prosent på kort tid. Nå er karaktersnittet høyere og resultatet jevnere blant studentene.

– Dette er et resultat vi er kjempestolte av, og et eksempel vi ofte trekker frem, sier Thomas Gjesteland. Han leder MatRIC, som er et senter for fremragende utdanning innen matematikk. 

– Bedre utdanningskvalitet kommer av endret kultur, på alle nivåer, og det er viktig å ha studentene med på laget, sier Gjesteland. 

Les mer om prosjektet

CEMPE

– Studentinvolvering er nøkkelen til endret læringskultur


Stor grad av involvering er et av kjennetegnene for arbeidet i Senter for fremragende utdanning i musikkutøving.
 – Kulturendring skjer gjennom deltakelse.

Les artikkelen

COAST

Embracing the digital shift


As a consortium of four culturally diverse institutions across Norway, COAST has embraced the new norms of organization, training, and collaboration.

Read the article

SHE

Fra studentprosjekt til pensum


Center for Sustainable Healthcare Education (SHE) gir stipend til ulike studentprosjekter for å inkludere studentene som endringsagenter innen helse.

Fire medisinstudenter har laget podcasten Folkefeber som nå er pensum i undervisning om bærekraftig helseutdanning ved Universitetet i Oslo. I podcasten utforsker og diskuterer studentene sosial ulikheter i helse i Norge.

Lytt til podcasten

DIKU

Viktig for utdanningskvaliteten


Sentre for fremragende utdanning gjør et viktig arbeid med å tenke nytt rundt undervisning og vurdering.

– Kulturendring er et nøkkelbegrep på tvers av sentrene.

Les artikkelen

iEarth

Se Torgny Roxå om strategiske endringer i læringskultur, signifikante nettverk og mikrokultur

iEarth digitalt læringsforum


Digitalt læringsforum er en ukentlig møteplass som skal fremme åpen og innovativ undervisningskultur.

Torgny Roxås presentasjon “My passion is to understand large scale change in higher education” er fra Digitalt læringsforum 19. november.

Se Torgny Roxå om strategiske endringer i læringskultur, signifikante nettverk og mikrokultur.

Mer om digitalt læringsforum

Utdanningsmiljø med status som Senter for framifrå utdanning (SFU) kan vise til framifrå kvalitet og innovativ praksis i utdanninga. Ordninga er nasjonal og har høg prestisje, og skal stimulere til framifrå forskningsbasert utdanning.

Meir om SFU-ordninga

Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din

Email Marketing Powered by Mailchimp