Copy
View this email in your browser

Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning

For tredje gang lyser vi ut midler til kvalitetsutvikling i høyere yrkesfaglig utdanning. Denne gangen deler vi ut 42 millioner, og utlysningen fokuserer på digitalisering og samarbeid med arbeidslivet. Private og offentlige fagskoler kan søke.

Les mer om utlysningen – og husk søknadsfristen 15. mars

LÆRERUTDANNING

– Her bør lærerutdanningene kaste seg rundt og søke


Ny utlysning: Statsråd Iselin Nybø håper Diku mottar mange gode søknader til utdanningsprogrammet NOTED, som støtter samarbeid og studentutveksling.

Les mer om utlysningen

KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID

Nytt fagtidsskrift om kunst


VIS, Nordic Journal for Artistic Research er et digitalt tidsskrift om kunstnerisk utviklingsarbeid i Norden. 

Les om det nordiske fellesprosjektet

INTERNASJONALT SAMARBEID

Nordmann midt oppi Brexit-forhandlingene


Han fyker Europa på kryss og tvers som betrodd rådgiver for Michel Barnier, EUs sjefsforhandler om Brexit. Alt sammen startet med studier i London og Paris.

Les intervjuet med Georg Rikeles

UTDANNING I VERDEN

«Jeg angrer ikke et sekund!»

Tar hele videregående i Frankrike


Sammen med andre norske går Signe Haaland Buer tre år på fransk skole. Det åpner mange dører.

Ny søknadsfrist i år – 1. mars 2019

Viktige datoer denne vinteren

15. februar – Søknadsfrist: Eurasiaprogrammet
22. februar – Søknadsfrist: Språkassistenter
22. februar – Søknadsfrist: Erasmus+ Jean Monnet
7. mars – SFU søkerseminar i Bergen – påmeldingsfrist 1. mars
8. mars – Fagskoleseminar i Oslo – påmeldingsfrist 5. mars
15. mars – Søknadsfrist: Utviklingsmidler for fagskoler
15. mars – Søknadsfrist: Utenlandslektorater
15. mars – Søknadsfrist: Europeisk ungdomsparlament
18. mars – NOTED søkerwebinar
29. mars – Fransk-norsk kontaktseminar i Paris – påmeldingsfrist 8. mars
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2019 Diku, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.