Copy
View this email in your browser
OPPFORDER TIL Å NOMINERE GODE PROSJEKTER: DIKU-DIREKTØR HARALD NYBØLET

Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning

Nå kan du nominere til Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2019 og 2020. Prisen belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet, og er på 1 million kroner.

Frist for 2019-prisen er 18. oktober.

Alt om prisen

UTLYSING

Rekordstore middel i INTPART


Heile 150 millionar kroner er no lyst ut til kopling av høgare utdanning, forsking og innovasjon mellom Noreg og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Søknadsfrist 25. september

NY RAPPORT

UTFORSK gir økt kvalitet


Prosjektene i UTFORSK-programmet har skapt tettere samhandling mellom forskere og studenter, og mellom utdanning, forskning og arbeidsliv. Videre har de ledet til kursutvikling og faglig fornyelse.

Les rapporten

Kommende søknadsfrister

15. september – EØS-midlene Polen
15. september – Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
15. september – Norgeskunnskap i utlandet: Arrangementsstøtte
20. september – Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
25. september – Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika
25. september – InternAbroad
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2019 Diku, All rights reserved.


This email was sent to <<Epost adresse>>
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.