Copy

Opprettar 1000 nye fagskuleplassar

Diku inviterer fylkeskommunane til å melde inn behov for nye studieplassar i høgare yrkesfagleg utdanning. – Tusen nye studieplassar er ei vesentleg styrking av fagskulene og eit spesielt viktig tiltak i den situasjonen vi står i no, seier Diku-direktør Harald Nybølet.

Les meir om tiltaket

HØYERE UTDANNING

Anbefaler videreføring av Students at Risk


Students at Risk gir forfulgte studentaktivister mulighet til å fullføre utdanningen sin i Norge. En ny evaluering anbefaler videreføring. 14 rektorer sier det er på tide at ordningen blir permanent.

Les om evalueringen

STRATEGI

Diku-strategi for 2020–2024 er klar


I slutten av april vedtok Diku-styret organisasjonens strategi for perioden 2020–2024. Nå skal den tas i bruk og gi retning for arbeidet de neste fem årene.

Les mer om strategien

YRKESFAG

Gjør det!


Jobber du innen fag- og yrkesopplæring? Dikus utvekslingsprogram Gjør det! gir praksisopphold for elever og lærlinger ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland. Søknadsfrist er 1. juni. 2020.

Les mer

HØYERE UTDANNING

Styrker fleksible utdanningstilbod


Regjeringa vil bruke ytterlegare 43,9 millionar kroner på fleksibel utdanning til studentar som ikkje kan studere fast ved ein campus.

Les meir

Viktige datoer fremover

25. mai – Webinar: Redefining Higher Education
28. mai – Webinar: Digital hestekur – utilsiktede bivirkninger?
3. juni – Digitalt dialogmøte om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
9. juni – Søkerwebinar for tiltak for økt arbeidsrelevans
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din