Copy

Nytt råd for Dikus kvalitetsprogrammer

Diku etablerer et råd som skal gi innspill til arbeidet med Dikus kvalitetsprogrammer.

Les mer

KVALITETSTID

Nettmøte om arbeidsrelevans og kultur for samarbeid

Hvordan få til et godt og systematisk samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet? 

Les mer om nettmøtet og meld deg på

UTDANNINGSKVALITETSPRISEN

Nominér din kandidat


Nå kan du nominere kandidater til Utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2021. Prisen er på en million kroner. Fristen er 1. februar.

Les mer om prisen og hvordan nominere

Les om prisvinneren i 2020

FLEKSIBLE UTDANNINGSTILBUD

Søk midler til fleksible utdanningstilbud 

Diku og Kompetanse Norge har lyst ut 132 millioner til fleksible utdanningstilbud. Søknadsfrist er 22. mars.

Les mer

SENTER FOR FREMRAGENDE UTDANNING

– Bruker fritimene til å regne matteoppgaver

Et matte-prosjekt reduserte strykprosenten fra 40 til 11 prosent på kort tid. Nå er karaktersnittet høyere og resultatet jevnere blant studentene.

Les mer om prosjektet

Andre viktige datoer fremover

3. februar — Søkerwebinar — Fleksible utdanningstilbud
27.–28. april — Lærerutdanningskonferansen 2021
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din