Copy


            

Solid vekst - lansering av Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning

17. juni 2021 kl. 10.00

Velkommen til Kvalitetstid. Årets rapport visar ein solid auke i talet på fagskulestudentar.

Samstundes blir fagskulane større med fleire studiestader. Ein auke i talet på studentar kan vere ein indikasjon på at kvaliteten på utdanningane blir betre. Samla sett indikerer dette at fagskulesektoren har levd opp til den sterke satsinga som har kome dei siste åra.

Meld deg på Kvalitetstid.

På Kvalitetstid spør vi mellom anna:

 • Kva må gjerast for å ivareta og framleis auke utdanningskvaliteten?
 • Korleis ser det ut frå fagskolane sjølve?
 • Korleis påverkar veksten studentane?
 • Kva er fagskolane si rolle i utdanningsløftet?
 • Kor godt rusta er høgare yrkesfagleg utdanning i Noreg for å møte framtida?
Kvalitetstid varer i ca. ein time, og du møter:
 • Henrik Asheim, forskings- og høgare utdanningsminister
 • Wictor Østvand Jensen, leiar av Organisasjon for norske fagskolestudentar
 • Knut-Erik Beyer-Arnesen, nestleiar i Nasjonalt fagskoleråd
 • Annelise Kiønig, rektor ved Fagskolen Kristiania
 • Martin Paulsen, seniorrådgjevar i Diku
Kvalitetstid 17. juni vert leidd av Else Kathrine Nesmoen, leiar av seksjon for utdanning og arbeidsliv i Diku.

Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2021 blir offentleggjort same dag, torsdag 17. juni kl. 07.00
 
Klikk her for å melde deg på
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Kvalitetstid - en podkast fra Diku

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din