Copy

Neste utlysning kommer høsten 2021


Fagmiljøer som planlegger å søke status senter for fremragende utdanning kan starte forberedelsene allerede nå. Neste utlysning kommer høsten 2021, med søknadsfrist våren 2022. 

Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal ordning for utdanningskvalitet i høyere utdanning, og gir Norges fremste utdanningsmiljøer ressurser til å videreutvikle sine studier. Ordningen innebærer en målrettet og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og innovative tilnærminger til læring i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå. 

Hvert senter kan tildeles inntil åtte millioner kroner årlig over fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fem år.

Les mer om ordningen og forberedelser til søknad på diku.no/sfu

ProTED

Gjennomføring av høyere utdanning


Hvilken betydning har tilhørighet og profesjonsutdanning for gjennomføring av høyere utdanning? Hør mer om PROMO og Oppstart med STIL, som er to løsninger på samme utfordring.

Hør denne episoden av Kvalitetstid - en podkast fra Diku

Engage

Diku-direktør Harald Nybølet og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim om årets vinner av utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning.

Prisvinner i Engage – senter for fremragende utdanning


Engage har som mål å utdanne studenter til å møte komplekse samfunnsutfordringer gjennom entreprenørskap. En av partnerne i senteret, fagseksjon for Eksperter i team, vant utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2021.

Les mer om prisvinner

Excited

Doktorgrad om arbeidslivsrelevans i IT-studieprogram


Økt kunnskap om arbeidslivsrelevans og studentenes opplevelse av relevans kan brukes for å skape bedre og mer motiverende læringsløp for fremtidige studenter. Men hva tenker en doktorgradsstipendiat på vei ut i yrkeslivet om egen arbeidslivsrelevans?

Les mer om forskningen her

Diku

- De kan bli verdensledende


Sentrene for fremragende utdanning skal holde et svært høyt nivå. Flere fagmiljøer med senterstatus har potensiale til å ta en internasjonalt ledende posisjon innen sine fagområder.

Les mer om midtveisevaluering 2020 
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Kvalitetstid - en podkast fra Diku

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din

Email Marketing Powered by Mailchimp