Copy

– Det er med glede jeg i dag lanserer Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2020!

– Det er en viktig rapport som vi håper blir lest og oppleves som nyttig, sier Diku-direktør Harald Nybølet. Årets temakapittel handler om Norges deltagelse i og utbytte av Horisont 2020 og Erasmus+. Se videoen med kommentarer fra sektoren.

Les hele tilstandsrapporten

INTERNASJONALT SAMARBEID

Viktigere enn noen gang


– Vi henter mye penger hjem fra Horisont 2020, og stadig flere unge får internasjonal erfaring gjennom Erasmus+, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim.

Få med deg hovedfunnene

ERASMUS+ OG HORISONT 2020

Hvordan lykkes med synergier?


– Vi må samarbeide enda tettere, mener Forskningsrådets administrerende direktør, John-Arne Røttingen. – Helt enig, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Les hele saken

EU-DELTAKELSE

Helt avgjørende for norske bedrifter


– Deltakelse i disse programmene er avgjørende for at vi skal lykkes med de store samfunnsutfordringene vi står overfor og som vi skal løse i fellesskap, sier Mari Sundli Tveit i NHO.

Se flere kommentarer

DIGITAL UTGIVELSE

Ny digial vedleggsløsning


I år blir Tilstandsrapporten for høyere utdanning kun utgitt digitalt. En ny vedleggsløsning skal gjøre det lettere å finne frem til relevante figurer og tabeller.

Fordyp deg i tabellene
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din