Copy

Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning

Diku lyser ut 37,8 millioner kroner til korte og fleksible videreutdanningstilbud for industri og bygg innen høyere yrkesfaglig utdanning. 

Les hele utlysningen og søk om midler her.

Studieplassene er øremerket korte videreutdanningstilbud som svarer på konkrete kompetansebehov innen industri og bygg. Det er avgjørende at relevante bedrifter, klynger eller bransjerepresentanter sammen med tillitsvalgtapparatet, spiller en sentral rolle i å definere tilbudet det søkes midler til.  

Det overordnede målet for disse studieplassene er at fagskoler tilbyr fleksible, modulbaserte og relevante utdanningstilbud til ansatte innen industri og bygg. Tilbudene skal bidra til økt produktivitet og/eller omstillingsevne både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften.

Tilbudene som får tilskudd skal være tilpasset bedriftenes produksjon, og legger til rette for at deltakerne er i full jobb. Permitterte arbeidstakere kan likevel også være en målgruppe.

Oppstart av tilbudene skal være i 2021. Det kan ikke tildeles midler til arbeid med utvikling av nye tilbud.

Vær oppmerksom på at utlysningen består av flere komponenter som har ulike søknadsfrister.

Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din