Copy

Sterk satsing på utdanning og kompetanse

Fleire vil få høve til fagleg påfyll som gjer det enklare å få jobb og å bli i jobben. Regjeringa vidarefører og styrkjer Utdanningsløftet som skal hjelpe Noreg ut av den økonomiske krisa.

Les meir om statsbudsjettet for 2021

STUDERE I UTLANDET

Utvida stipend


Ny liste over studiestadar utanfor Norden som gir rett til utvida stipend til dekning av skulepengar.

Sjå lista

ERASMUS+ FOR ALLE UTDANNINGSNIVÅER

Hvordan bli en god prosjektleder?


Psykiater Anna Baran er koordinator for et omfattende Erasmus+ prosjekt innen forebygging av selvmord i Europa. Her deler hun sine beste prosjektleder-tips.

Les mer

HØYERE UTDANNING

70 millioner til ny undervisning


7 universiteter og høgskoler får støtte til å utvikle nye måter å undervise og vurdere studentene på.

Les mer

ERASMUS+ 2021–2027

Fortsatt deltakelse i Erasmus+


– Gledelig at regjeringen går inn for at Norge skal delta i neste fase av Erasmus+-programmet, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Les mer

Viktige datoer fremover

22. oktober – webinar: Mentor-ordninger
22. oktober – webinar: Utdanningssamarbeid med India
28.–29. oktober – Dikus seminar om digitale læringsformer
Erasmus+ – flere utlysninger, alle utdanningsnivå – søknadsfrist 29. oktober
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid – prosjektstøtte – søknadsfrist 29. oktober
11.–12. november – Fagskolekonferansen 2020
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din