Copy
View this email in your browser

Midler til nye Sentre for fremragende utdanning


Diku skal lyse ut midler til nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) i 2019. Det blir lyst ut totalt 120 millioner kroner, og målet er etablering av tre til fire nye sentre.

Les mer om SFU-ordningen

HØYERE UTDANNING

Internasjonalt boksamarbeid: – Dette kan litteraturstudiet brukes til


Samarbeidet handler om bokindustrien i vid forstand. At studenter har praksisopphold i bokindustrien, står helt sentralt.

Les mer om boksamarbeidet

UTDANNING

Erasmus+ i skolen

Jobber du i skolen? Gjør som lærer Torhild Fjærbu Aasbø og søk midler hos Diku til internasjonale prosjekter. Gjennom Erasmus+ har hun vært Europa rundt og lært flere generasjoner med barn fra Gjerstad om inkludering og samarbeid

HØYERE UTDANNING

MaCE: Skal bekjempe frafall med Erasmus+-midler


Med studenter som medforskere skal USN utvikle en metode for å hindre frafall i skolen og i høyere utdanning.

Les mer om MaCE

UTDANNING

Markerer 30 år med nordisk utdanningssamarbeid


I år markeres 30-årsjubileet for utdanningsprogrammet Nordplus. Samtidig er det 10 år siden de baltiske landene tok steget inn i samarbeidet. 

Les mer om markeringen

Hva skjer fremover?

20. desember — Påmelding søkerseminar: Erasmus+ mobilitet, grunnopplæring
7. januar — Stillingsutlysning: Utenlandslektorat St. Petersburg
15. januar — Søknadsfrist: Erasmus+ forberedende besøk, grunnopplæring
1. februar — Søknadsfrist: Nordplus, alle utdanningsnivå
5. februar — Søknadsfrist: Erasmus+ mobilitet, alle utdanningsnivå
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2018 Diku, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.