Copy
View this email in your browser

Konferanse om digital
og utdanningsfaglig kompetanse

Dikus høstkonferanse går av stabelen 25.–26. september i Tromsø.

Tema i år er digital og utdanningsfaglig kompetanse. Temaet blir belyst både overordnet og gjennom praktiske eksempler i plenumsforedrag og parallellsesjoner.

I etterkant av konferansen den 26. september blir det anledning til å få søknadsveiledning for de som vil søke midler under programmet Digitalisering for læring i høyere utdanning.

Se programmet og meld deg på her!

Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Copyright © 2019 Diku, All rights reserved.


This email was sent to <<Epost adresse>>
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.