Copy


            

Spredning - informasjon, inspirasjon eller endring?

15. februar 2021 kl. 13.00

Hvordan kan vi sikre at resultater fra utviklingsprosjekter spres og bidrar til kvalitetsheving i bredden av norsk høyere utdanning?

Diku har utarbeidet rapporten «Informasjon, inspirasjon eller endring? Spredning fra utviklingsprosjekter i høyere utdanning». Rapporten er del av en større satsing i Diku, der målet er å utvikle kunnskap og ressurser som skal være til støtte i arbeidet med spredning.

I Kvalitetstid vil vi legge fram hovedfunn fra rapporten. Vi inviterer også til en samtale om sentrale problemstillinger knyttet til spredning av innovasjoner i høyere utdanning. Det blir anledning å stille spørsmål og komme med kommentarer til samtalen.

Kvalitetstid varer i én time, og du vil møte: 

 • Margrete Søvik, Diku
 • Anders Malthe-Sørensen, Senter for fremragende utdanning CCSE
 • Bjørn Stensaker, Universitetet i Oslo

Samtalen blir ledet av Anja Olsen Moberg fra Diku.
 

Klikk her for å melde deg på

Kvalitetstid - nå også på øret

Kvalitetstid - en podkast fra Diku - faglig påfyll til deg som jobber med utdanning. 

Er kulturendring en forutsetning for å kunne jobbe med innovasjon i utdanning? Programleder Anja Olsen Moberg diskuterer problemstillingen med Vigdis Vandvik fra Senter for fremragende biologiutdanning (bioCEED) og Jon Helge Sætre fra Senter for fremragende musikkutøving (CEMPE).

Frafall i skolen: Hvorfor skjer det - og hvordan hindre det? Programleder Runo Isaksen intervjuer Mette Bunting og Volga Gooran ved USN om Erasmus+-prosjektet som skal bekjempe frafall ikke bare i Norge, men i hele Europa.

Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt
Kvalitetstid - en podkast fra Diku

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din