Copy


            

Internasjonal studentmobilitet

24. november 2020 kl. 9.00

Hva skal til for at vi når målene om internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning?

Fredag 30. oktober la forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim frem stortingsmeldingen «En verden av muligheter. Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning»

I dette nettmøtet ønsker Diku å legge til rette for en dialog om mål, forventninger og tiltak i meldingen. Hva skal til for at målene om økt utveksling og kvalitetsutvikling kan nås?

Nettmøtet er en del av Dikus nye møteserie «Kvalitetstid». Varigheten er én time, og vi legger opp til en samtale i et panel bestående av: 

 • Oddrun Samdal, UHR
 • Øystein Lund, NOKUT
 • Nina Waaler, prorektor OsloMet
 • Morten Brekke, viserektor Universitetet i Agder
 • Joachim Børlie, Norsk Studentorganisasjon 

Samtalen blir ledet av fagdirektør Vidar Pedersen i Diku. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer til panelet. 

Klikk her for å melde deg på
Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din