Copy

Midler til samarbeid mellom fagskoler og universiteter eller høyskoler

Diku lyser ut inntil 7,5 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

Målet er å utvikle gode overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglige utdanninger og relevante utdanninger i UH-sektoren.

Se hele utlysningen og søk midler her.

Søknadsfrist: 30. april 2021.

Studenter som ønsker alternative veier gjennom utdanningssystemet, bør ha mest mulig forutsigbare og hensiktsmessige overganger. Det bør derfor etableres gode rutiner for overgangsordninger mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universitets- og høyskoleutdanninger.

Utlysningen er en oppfølging av Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden og Meld. St. 14 (2019-2020) Kompetansereformen - Lære hele livet.

Diku.no
Dikunytt
Dikunytt
@Dikunytt
Dikunytt

Vår postadresse:
Diku
Postboks 1093
5809 Bergen

Legg oss til i adresseboken din