Copy
View this email in your browser
Zorggroep Orion houdt je op de hoogte
Nieuws en info - editie 31-01-2023
Beste lezer, 
Dag Collega’s,
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u een van de bewoners in De Wending/ De Vliet begeleidt.  Deze mailing is  een nieuw, tweemaandelijks initiatief, samen met woonzorgmanager Liesbeth Crommen. 
Er verandert veel of er is veel veranderd sinds de COVID-19 pandemie. Niet in het minst dat de zorg erg onder druk staat te laatste tijd. Dit heeft ook zijn weerslag op de organisatie van de zorg in de woonzorgcentra. De laatste jaren waren er minder formele of informele contacten waar we elkaar ontmoeten en een aantal zaken kunnen bespreken. Dit begint nu terug wat op gang te komen. We willen u graag informeren over wat er reilt en zeilt in De Vliet en De Wending. Topics waar we als huisarts ook mee in aanraking komen. Dementieproblematiek, innovatie, medicatiebeleid, ondersteuning van de kwetsbare ouderen komen aan bod.
Ook in de ouderenzorg worden we steeds meer geconfronteerd met nieuwe bewoners die een huisarts zoeken.
Komt daarbij dat de laatste drie jaren er per jaar telkens meer mensen werden opgenomen in De Vliet en De Wending. Vorig jaar (met kortverblijf inbegrepen) 139 bewoners. De verblijfduur verkort dus en tegelijkertijd neemt de zorgbehoefte van de opgenomen bewoners toe. Wat resulteert in steeds meer kwetsbaarheid en bewoners met grote ziektelast. Juist hier is het belangrijk dat we als huisartsen klaar staan om de medische zorg op te nemen.
Dementie is voor het eerst de belangrijkste doodsoorzaak. Ik moet u niet vertellen dat er steeds meer mensen geconfronteerd worden met deze slepende ziekte. De nieuwe tendensen en inzichten in de opvang en verzorging van mensen met een dementiesyndroom vragen nieuwe initiatieven en vertaling naar andere woonvormen. Op dit vlak kan er ook nagedacht worden hoe de specifieke opgebouwde expertise de weg vindt naar de thuissituatie. Waar we uiteraard als huisarts een belangrijke plaats innemen om die zorg en medische begeleiding mee te organiseren.
Tenslotte wil ik ook nog vermelden dat we recent aan de slag gingen met de psychofarmaca in De Vliet. Dit naar aanleiding van de Pano-reportage die toch wat commotie teweegbracht bij familie van de bewoners. Het leverde erg interessante info op. Drie op vier bewoners kregen psychofarmaca voorgeschreven. Sommigen al een heel lange tijd. Met de aanbevelingen en adviezen uit de literatuur hebben we al de eerste proeven gedaan om te proberen de dosis te verminderen of af te bouwen. Het is niet allemaal zo wit-zwart als het soms uitschijnt, maar we proberen het beleid toch wel aan te passen.
En dan willen we dit uiteraard samen met u aanpakken, de huisarts van de bewoner.
U hoort er nog van.
 
Vriendelijke groet,
 
Jan Geivers
CRA De Wending/ De Vliet

In the scope: visie op dementiezorg


Stad Turnhout heeft samen met Licalab en Zorggroep Orion ingeschreven voor een project rond dementiezorg. Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt gewerkt aan het creëren van een innovatieve visie op dementiezorg.


Zorggroep Orion ziet dementiezorg als één van de speerpunten in de werking omdat de hulpvragen complexer worden en de diagnose dementie vaker voorkomt, wat zich weerspiegelt in de wachtlijst.
In deze rubriek willen we regelmatig een update geven over de stand van zaken in dit project.

Jan Cools, adviseur strategie, kwaliteit en projecten geeft toelichting bij het project.

Wat betekent het EFRO-project voor Zorggroep Orion?
Dit project biedt ons de gelegenheid om onze visie op dementiezorg bij te stellen. De middelen geven ook de kans om een aantal innovatieve producten voor dementiezorg uit te testen. Het EFRO-project liep ten einde op 31 augustus, maar we hebben – omwille van corona - een verlenging gekregen tot 30 april volgend jaar. Dat geeft ons de kans om een aantal dingen beter uit te testen.

Was er nood aan een nieuwe visie?
Er komen steeds nieuwe inzichten. Het concept van vandaag – het klassieke woonzorgcentrum waar veel mensen op een beperkte ruimte samenwonen en mensen met dementie vaak op een gesloten afdeling verblijven – is wat voorbijgestreefd. Voor mensen met dementie kijken we meer naar een kleinschalige woonvorm, geïntegreerd in de buurt.

Wat betekent de nieuwe visie voor De Vliet?
We willen werken in ‘huishoudens’ van zo’n 10 personen, eigenlijk zoals een groot gezin. In die setting kunnen we meer op maat werken, meer op het tempo van de mensen die er wonen. Dat vraagt natuurlijk een omslag in de manier van werken. Niet enkel qua infrastructuur, maar ook in aanpak. Het is aan ons om dat efficiënt en logistiek te organiseren, zodat er overal wel de gepaste zorg en ondersteuning kan geboden worden.
Is dat iets wat op korte termijn gerealiseerd kan worden?
Wij zijn nu dat concept aan het uittekenen. Het huidige gebouw wordt vervangen door een nieuwbouw, en daar komt natuurlijk heel wat bij kijken. Ambitie is om dit tegen  2025 te realiseren, al primeert de kwaliteit boven de snelheid. De nieuwbouw zou hier op de site komen, achter De Vliet.

Zijn er nog andere nieuwe initiatieven in deze nieuwe visie?
We willen de dementiezorg niet beperken tot de bewoners van De Vliet. We willen vanuit de thuiszorg zo vroeg mogelijk in het ziekteproces instappen. We merken nu dat mensen met een zorgvraag al in een vergevorderde fase van dementie zijn als ze naar De Vliet komen. Het zou goed zijn als we de zorgvrager al in een vroeger stadium ondersteuning kunnen bieden.

Welke ondersteuning kunnen jullie bieden?
Recent is de mantelzorgcoach gestart, die mensen kan helpen met hun zorgvragen. Ook vanuit de dienstencentra willen we verder inzetten om onze kennis uit te dragen. We zijn ook, in samenwerking met Welzijnszorg Kempen, bezig met de ontwikkeling van een Collectieve Autonome Dagopvang (CADO) waar mensen voor wie de zorg thuis niet goed meer lukt kunnen opgevangen worden. En als we naar de toekomst kijken is het zeker een idee om zelf thuiszorg te gaan aanbieden voor deze mensen.Meer info over deze In The Scope: Jan Cools - adviseur kwaliteit, projecten en strategische planning  - 014 28 40 00 

Praktische info


Opnamebeleid WZC De Wending en WZC De Vliet: focus op de zorgbehoevendheid van de kandidaat-bewoners.

 


Opnamevoorwaarden WZC De Wending:
- kandidaat-bewoners halen minstens een B score op de Katz-schaal
- kandidaat-bewoners zijn lichamelijk zorgbehoevend

Opnamevoorwaarden WZC De Vliet:
- kandidaat-bewoners hebben geheugenproblemen of een diagnostisch bilan (vaststelling diagnose dementie door geriater of neuroloog)


Meer info: Liesbeth Crommen woonzorgmanager - 014 28 40 00 

Goed om weten


UITTESTEN ZORGTECHNOLOGIE VOOR ONZE BEWONERS

Momenteel wordt in De Vliet de Momo Bedsense App uitgetest. Hierbij staat een matrassensor in verbinding met een app op de zoemer.


Deze sensor werd verkozen tot de meest belovende zorginnovatie van het jaar in Nederland. De sensor wordt onder de matras geplaatst en geeft inzicht over druk, houding en trillingen. Deze data worden weergegeven in een app die aangeeft welke bewoners veilig en rustig in bed liggen, wie onrustig is en wie hulp nodig heeft, om zo valincidenten of doorligwonden te voorkomen. Verder kan het slaappatroon geanalyseerd worden en de nachtrondes anders georganiseerd worden. Zorgmedewerkers kunnen beter inschatten welke acties wanneer nodig zijn. Het geeft een groter gevoel van veiligheid voor bewoners en medewerkers. Bewoners die rustig slapen hoeven niet gestoord te worden tijdens de nacht. De eerste ervaringen zijn positief, vooral dan voor de nachtdiensten.

Meer info: Liesbeth Crommen woonzorgmanager - 014 28 40 00 - 

Thuiszorg bij Zorggroep Orion

Ken jij onze zorgcoach Sofie al?

Sofie Wens is de zorgcoach bij Zorggroep Orion.

Als zorgcoach is zij een aanspreekpunt voor mensen in een zorgsituatie. Samen met de zorgvrager en hun omgeving, gaat ze op zoek naar een gepaste oplossing binnen het zorglandschap. Doelstelling is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Dit kan gaan van het installeren van poetshulp aan huis, een boodschappenservice,… tot en met een toeleiding naar dienstencentra, assistentiewoningen, woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg, lotgenotencontact,…

Haar vaste werkplaats is in LDC De Schoor, maar ook in de andere dienstencentra zal je haar zeker eens tegenkomen.

Heb je hier verdere vragen over, of ken je iemand met een zorgvraag? Je kan haar bereiken op het nummer 0473/567907 of sofie.wens@zorggroep-orion.be

Daarnaast zijn onze drie dienstencentra een aanspreekpunt voor al je vragen. Op onderstaande momenten is er steeds een medewerker aanwezig die je graag ontvangt in Albert Van Dyck, De Schoor en De Meerloop. Spring gerust binnen!

Lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck – elke weekdag van 9 tot 12 uur –
Albert Van Dyckstraat 10
2300 Turnhout

Lokaal dienstencentrum De Schoor – elke weekdag van 10 tot 12 uur –
Schorvoortstraat 53
2300 Turnhout

Ontmoetingscentrum De Meerloop –
1ste dinsdag van de maand van 13 tot 16 uur,
elke woensdag van 13 tot 16 uur en
elke 2de en 4de vrijdag van de maand van 13 tot 16 uur –
Begijnhof 44
2300 TurnhoutMeer info: Steve Van Dijck thuiszorgmanager - 014 28 40 00 

Handige contactgegevens bij Zorggroep Orion

 • Onthaal - Albert Van Dyckstraat 18 - 2300 Turnhout - 014 28 40 00  
 • Bart Michielsen - algemeen directeur - bart.michielsen@zorggroep-orion.be - 014 28 40 00
 • Liesbeth Crommen - woonzorgmanager - liesbeth.crommen@zorggroep-orion.be - 014 28 40 00
 • Steve Van Dijck - thuiszorgmanager - steve.vandijck@zorggroep-orion.be - 014 28 40 00
RECHTSTREEKS BELLEN NAAR AFDELINGEN EN LEEFGROEPEN IN DE WENDING EN DE VLIET
 • De Wending verdieping 1: 014/28 41 00
 • De Wending verdieping 2: 014/28 41 20
 • De Wending verdieping 3: 014/28 41 40
 • De Vliet leefgroep 1: 014/28 41 60
 • De Vliet leefgroep 2: 014/28 41 80
WOONASSISTENTEN BIJ VRAGEN OF INTERESSE IN ASSISTENTIEWONINGEN
 • Anita Dom voor De Flatjes en De Dijk in de Albert Van Dyckstraat: 014 28 43 11
 • Marlies Van Beeck voor De Houthaven die binnenkort opengaat in het Pioniersgebouw: 014 28 40 00
Jouw suggestie of vraag is welkom

Wij zijn Zorggroep Orion

WIJ ZIJN ZORGGROEP ORION

Ruim 200 medewerkers en 280 vrijwilligers zetten zich samen in om integrale, kwalitatieve en mensgerichte zorg- en dienstverlening te bieden. Onze zorggroep omvat woonzorgcentrum De Wending, woonzorgcentrum De Vliet, assistentiewoningen De Flatjes en De Dijk, lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck, lokaal dienstencentrum De Schoor en ontmoetingscentrum De Meerloop. We realiseren in 2023 dienstencentrum De Wissel en 60 asssistentiewoningen in De Houthaven. Dit in het Pioniersgebouw in hartje Turnhout.
www.zorggroep-orion.be
Facebookpagina Zorggroep Orion
Website
Copyright © *|2020|* *|LIST:ZORGGROEP ORION|*, All rights reserved.


Ons mailadres is: communicatie@zorggroep-orion.be 
ZORGGROEP ORION - Albert Van Dyckstraat 18 - 2300 Turnhout - www.zorggroep-orion.be


Wil je op een andere wijze deze nieuwsbrief ontvangen?
Je kan hier je contactgegevens aanpassen of uitschrijven uit dit bestand