Copy
Cliquez ici pour la version française.
Pour recevoir nos communications en français, modifiez vos préférences à cette adresse.
NEWSLETTER URBIKE #6
JANUARI 2020

Beste urbike sympathisanten, 

Het jaar werd op gang getrapt, maar we houden nog even halt voor onze nieuwjaarswensen: 366 dagen van adembenemende ontdekkingen langsheen jouw traject, 1 goedgevulde container met geluk voor u en al uw dierbaren, mooie, goed gesmeerde, ontmoetingen en zachte mobiliteit, waar je ook gaat!

En als afsluiter een citaat van Albert Einstein om over na te denken: "Het leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, moet je trappen."
Een prachtig 2020 toegewenst! 
 

A l'agenda

SAVE THE DATE : urbike's algemene vergadering, te Smart, 5/5/2020 om 17.00 uur

Hou nu al de datum in uw agenda vrij: de eerste algemene vergadering van de urbike coöperatie vindt plaats op 5 mei 2020 vanaf 17.00 uur. Tijdens deze algemene vergadering zullen we resultaten van het eerste boekjaar van de coöperatie presenteren. We sturen u enkele weken voor het evenement nog verdere informatie en kijken er al naar uit om u op 5 mei te mogen verwelkomen!

Officieel BCLF-lidmaatschap

In onze eerste nieuwsbrief kondigden we de officiële lancering aan van de Belgian Cycle Logistics Federation (BCLF). Deze federatie fungeert als een katalysator om initiatieven op het gebied van stedelijke fietslogistiek te ondersteunen. Terwijl we aanvankelijk een partner van de federatie waren, werd ons lidmaatschap sinds 1 januari 2020 door de Raad van Bestuur van de BCLF goedgekeurd. Wij zijn zeer verheugd om ons officieel bij dit netwerk aan te sluiten en de initiatieven voor een meer duurzame en verantwoorde stadslogistiek te komen versterken. 

Debuut op CoopCycle

Oktober jongstleden hebben we ons officieel aangesloten bij CoopCycle: de Europese federatie van fietsleveringscoöperaties, die voorstelt om solidariteit tussen de coöperaties te creëren door het bundelen van vele diensten. Vanaf dat moment nemen we als coöperant deel aan de werkvergaderingen van de federatie en hebben we de mogelijkheid om met verschillende Europese collega's ervaringen uit te wisselen. En op een meer pragmatische manier, gebruiken we de platformsoftware en smartphone-applicatie van CoopCycle voor het dagelijkse beheer van onze leveringen. 
Deelname aan verschillende evenementen
 
In de afgelopen 3 maanden hebben we deelgenomen aan tal van evenementen om onze activiteiten en ons coöperatieve bedrijfsmodel te promoten, de mogelijkheden van fietslevering te demonstreren of gewoon om nieuwe spelers te ontmoeten.

Zo namen we deel aan de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek (03/10), het slotevenement van Platform Coop Brussels (17/10), de CoopCity Sustainable Mobility avond (20/11), op de Innovation Pitch 2019 of Logistics in Wallonië (4/12), op het Transnationaal Forum over alternatieven voor Uberisation bij de Europese Commissie (12/12) en op een uitwisselingsdag over het thema duurzame mobiliteit met een delegatie uit Nederland in het kader van het bezoek van minister Kaag (14/01).
 
Binnenkort worden we uitgenodigd om te spreken op de Logistiekdag in Antwerpen om de eerste resultaten van het BCklet project (22/1) te presenteren en zullen we deelnemen aan de Home Delivery World 2020 beurs in Nederland (19-20/3).
Dossier in La Libre Inspire

Op 30 december heeft La Libre Belgique in haar rubriek Inspire een dubbele pagina gewijd aan het fietsleverings-experiment van de CSD (Centrale de Service et Soins à Domicile) met urbike, in het kader van het BCklet-project. Het artikel van Valentine Van Vyve is het lezen waard voor iedereen die meer wil weten over de realiteit op het terrein in het kader van de leveringen voor CSD en, meer in het algemeen, over het Brusselse BCklet-project!

Compleet dossier om hier te ontdekken.
Fotokrediet : La Libre (J-C. Guillaume)
Word gratis lid van Financité

Van de oprichting van F'in Common, een investeringscoöperatie voor sociale-economieondernemingen, tot de 5 jaar van het label Financité & FairFin, tot de € 35 miljoen die NewB heeft opgehaald. 2019 is het jaar van de doorbraak voor coöperatieve fondsenwerving. Om de burgers te bedanken die hebben bijgedragen aan dit succes, heeft Financité besloten om in 2019 een jaar lang gratis lidmaatschap aan te bieden aan iedereen die heeft geïnvesteerd in producten met het Financité & FairFin-label.

Het lidmaatschap blijft vrijwillig en geïnteresseerde burgers moeten daarom deze vragenlijst invullen. Aanbod geldig tot 31/01/2020.

Groen licht voor City Line in 2020!

In het kader van de 27ste oproep voor projecten van Logistiek in Wallonië hebben we deelgenomen aan de uitwerking van het City Line project van onze collega's van de Coursiers Wallons en hebben we een consortium van verschillende partners bijeengebracht. Het doel van het project is het verbinden van operatoren van stedelijke logistiek om distributieoplossingen aan te bieden die de transportkosten optimaliseren en tegelijkertijd de impact op het milieu tot een minimum beperken. 

Eind november hebben vernamen we dat het project door de Waalse regering werd goedgekeurd en dat het in het voorjaar van 2020 voor een periode van 2 jaar van start kan gaan! Meer informatie volgt in onze volgende nieuwsbrief. 
 

Nieuwjaar, nieuwe rekruten!

Zes. 
Sinds 6 januari heeft ons team 6 personeelsleden; waaronder: 3 medeoprichters (a priori al bekend) Delphine Lefebvre, Philippe Lovens en Renaud Sarrazin, Etienne de Clippele die bijna een jaar geleden als projectmanager aankwam, Martin Gomez Garcia die medio oktober halftijds aansloot en zo gepassioneerd is dat hij nu fulltime werkt, en Olivier Bajart, de nieuwste aanwinst, die de cruciale rol van Business Developer urbike development op zich neemt.

De facto is het urbike organisatieschema aan het evolueren. Elke nieuwe uitbreiding van het team geeft aanleiding tot een herverdeling van de rollen, rekening houdend met ieders vaardigheden en verwachtingen. Vandaag de dag staat Philippe aan het hoofd van het team, maar hij is ook verantwoordelijk voor de strategie en de financiën. Renaud coördineert alle adviesactiviteiten en de marketing- en communicatieaspecten. HR, boekhouding, administratie en juridische zaken worden door Delphine behandeld. Martin heeft onlangs de leiding gekregen over operaties en koeriers. Etienne maakt dus tijd vrij om zich onder te dompelen in de kwaliteitscontrole en het beheer van het labo' (nieuwe projecten). En om het bedrijf draaiende te houden, heeft urbike Olivier de rol van commercial business developer toevertrouwd.

Het team groeit en daardoor worden de talenten steeds uitgebreider. Het steentje dat iedereen bijdraagt aan de gezamenlijke ambitie van urbike wordt steeds groter... dat belooft!

BCklet project nieuws

Eind oktober hebben we namens het consortium, gezamenlijk een activiteitenverslag opgesteld en uitgestuurd. Dit verslag heeft als doel de subsidiërende overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzicht te geven in de voortgang van het project en het gebruik van de subsidie. 

In zijn reactie heeft Innoviris zijn tevredenheid geuit over de voortgang van het BCklet-project, waarbij het heeft gewezen op een zeer hoge mate van naleving van het werkprogramma, met een goed beheer van onvoorziene gebeurtenissen en ondervonden moeilijkheden. Ze vinden de eerste resultaten van de woon-labs bemoedigend. Er zijn ook twee waarschuwingen geformuleerd met betrekking tot de impactstudie en de praktische toepassing van de verschillende statuten van de koeriers. De betrokken partners houden hier al rekening mee en zullen er in de komende maanden op reageren.

Op donderdag 23 januari staat bij Innoviris een begeleidingscommissie (Comité de suivi) ingepland samen met vertegenwoordigers van alle partners. Het zal een gelegenheid zijn om samen de doelstellingen te bespreken die aan het einde van het jaar moeten worden bereikt... want, ja, het aftellen is al begonnen!

Om de samenhang van het project en de synergieën tussen de verschillende partners en hun respectievelijke werkgroepen (operationeel, juridisch, strategisch, governance, impactstudie) te garanderen, zal het jaar worden onderbroken door enkele vergaderingen van het consortium. De eerste vond half november plaats. Het was een drukke ochtend waarin elke partner de voortgang van zijn werkpakket kon presenteren en samen kon brainstormen over de te bevorderen synergieën. Een groot succes dat volgens iedereen herhaald moest worden! Tot ziens!
 

Foto van de trimester
 

 
Om de veranderingen in de stadslogistiek te versnellen, ondersteunt de urbike coöperatie verschillende van haar klanten bij het ontwerp en de interne inzet van duurzame en efficiënte distributieoplossingen. Het is precies in deze context dat we afgelopen november een samenwerking met Decathlon Belgium zijn gestart om hen te ondersteunen bij de implementatie van een thuisleveringsdienst voor hun e-commerce platform.

Hulp bij de keuze van materiaal en uitrusting, opleiding van hun medewerkers in het werk van de fietskoerier, testen van uitrusting, opleiding in het verkeer: in totaal hebben we een twintigtal Decathlon-medewerkers opgeleid om de lancering van de dienst in de eerste 3 pilootwinkels in Mechelen, Luik en Charleroi voor te bereiden. De dienst moet binnenkort worden uitgebreid naar Brussel... meer nieuws binnenkort!
Met dank aan onze coöperator Dries voor de vertaling!
Copyright © 2020 urbike, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp