LNVH Nieuwsbrief september 2020
Read the English version in our archive

Terugblik opening Academisch Jaar

Het Academisch Jaar is weer van start gegaan. Hoezeer we ook hoopten dat per 1 september iedereen weer live op de werkvloer aanwezig kon zijn, zullen we voor een groot deel nog online blijven werken. Dat geldt ook voor het LNVH. We wensen iedereen sterkte en veel succes toe dit jaar. We gaan er een mooi jaar van maken! Bekijk via de site van de VSNU een samenvatting van het AOJ-festival en kom er zo achter welke aandachtsthema’s de universiteiten dit jaar zullen hebben. WOinActie organiseerde een alternatieve opening van het nieuwe academisch jaar en vroeg door middel van de ‘Tour of Academics’ aandacht voor het verlies van talentvolle docenten vanwege de onzekere positie zie zij hebben en de vele tijdelijke contracten en aanstellingen waarmee zij te maken krijgen.

Onderzoek impact Corona - sluiting enquête

De Jonge Akademie (DJA) en het LNVH voeren gezamenlijk onderzoek uit naar de impact van de coronacrisis op het carrièreverloop van wetenschappers. Er is in het kader van dit onderzoek een enquête uitgezet onder al het wetenschappelijk personeel van de universiteiten en KNAW-instituten. Maakt u onderdeel uit van het WP, dan heeft u als het goed is de afgelopen weken via uw eigen college van bestuur een oproep tot invullen van de enquête ontvangen. DJA en LNVH zijn verheugd met de medewerking van alle universiteiten. Heeft u de oproep tot invullen voorbij zien komen, maar de enquête nog niet ingevuld? Fijn als u daar nog even de tijd voor wil nemen. De enquête sluit einde week 38.

Lancering Nationaal Actieplan Diversiteit en Inclusie HO en WO

Op 1 september is het Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in hoger onderwijs en onderzoek gelanceerd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven. Het actieplan moet bijdragen aan een inclusieve, veilige en diverse leer- en werkomgeving waarin iedereen de kans krijgt zich te ontplooien. Daarnaast draagt het actieplan bij aan gelijke kansen voor studenten en onderzoekers en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Ook is er oog voor diversiteit als het gaat om de inhoud van onderzoek.

Het ministerie vroeg voor de samenstelling van dit plan om expertise en input van partijen uit het veld, waaronder het LNVH. Andere partners zijn de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Vereniging van Universiteiten (VSNU), ECHO - Expertise Centrum Diversiteit en het LanDO (Landelijk Overleg Diversity Officers). Ook Promovendi Netwerk Nederland en PostdocNL committeerden zich aan de doelstellingen. Het LNVH is blij met de veelbelovende stap en het commitment van al deze partijen. We kijken uit naar de actie die er op de lancering van het plan volgt. Op 1 oktober zal een adviescommissie, onder voorzitterschap van Vinod Subramaniam, rector van de VU Amsterdam, aan het werk gaan en het ministerie en het veld ondersteunen in de concretisering van het plan. De leden van de adviescommissie worden op 1 oktober officieel aan u voorgesteld. Lees hier het volledig plan. Klik hier voor een terugblik op de lancering.
Op 27 oktober vindt de jaarlijkse Landelijke Bijeenkomst van het LNVH weer plaats. De Landelijke Bijeenkomst is een gelegenheid voor bij het LNVH aangeslotenen om elkaar te ontmoeten. Normaal gesproken doen we dit in de vorm van een avondprogramma met diner en sprekers. Dit keer zullen we het echter online moeten doen. We werken ook nu weer aan een interessant programma en een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het thema van dit jaar is Nieuw Leiderschap. Leiderschap in het academische landschap is in beweging. Zeker in deze tijd. We zien verschuivingen in het kader van ‘Erkennen en Waarderen’ en hebben te maken met een crisis die veel vergt van leidinggevenden en leiderschap. Het is een mooi moment om stil te staan bij dit nieuwe leiderschap. Hoe ziet het eruit, welke rol kunnen we er zelf in vervullen? Er zal tijdens de bijeenkomst ook aandacht zijn voor het nieuwe jaarprogramma van het LNVH: ‘Transformatief Leiderschap’. Zet in ieder geval 27 oktober (einde middag) alvast in de agenda’s. Wij hopen vele van onze aangeslotenen weer virtueel te mogen verwelkomen.

KHMW Brouwer Vertrouwensprijs

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) is op zoek naar hét maatschappelijke of wetenschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt.

Tot en met 30 september is het voor iedereen mogelijk om initiatieven aan te melden die kans maken op de Brouwer Vertrouwensprijs ter waarde van 100.000 euro. Geïnteresseerd? Lees hier meer.

NIAS-KNAW en NSvP fellowship

Het NIAS-KNAW en de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) bieden gezamenlijk een fellowship aan voor de duur van vijf maanden voor een senior onderzoeker op het thema de toekomst van de arbeidsmarkt en waardevol werk. De fellow heeft een interdisciplinaire aanpak en affiniteit met een psychologische / organisatiegerichte benadering. Onderzoeksvoorstel kunnen worden ingediend via de application portal van het NIAS tot 1 november 2020. Voor meer informatie, klik hier.

Suggesties naam opvolger Mozaïek programma

Momenteel is NWO bezig met de ontwikkeling van het Impulsprogramma voor Inclusie in de Wetenschap (IIW) dat uit verschillende onderdelen bestaat. Het doel van het impulsprogramma is om de inclusie van Nederlandse onderzoekers met een niet-westerse migratieachtergrond in de Nederlandse academie te bevorderen. Een van de onderdelen is de ontwikkeling van een vervolg op het programma Mozaïek. Het programma Mozaïek dat liep van 2004 tot en met 2012 beoogde de instroom van afgestudeerden met een migratieachtergrond in de wetenschap te stimuleren door promotieplaatsen te financieren. Het vervolgprogramma zal in het voorjaar van 2021 van start gaan.
 
NWO is op zoek naar een nieuwe naam voor dit programma en doet graag een oproep voor suggesties. Wat zou een passende naam zijn voor dit programma? Lees hier meer over de voorwaarden. Suggesties voor de nieuwe naam met motivatie kunnen uiterlijk 28 september worden aangeleverd via mozaiek@nwo.nl.

[bron: nwo.nl]

Beijerinck Premie & Virologie prijs

De Beijerinck Premie, ingesteld in 2002, bestaat uit een geldbedrag van 25.000 euro, te besteden aan virus-georiënteerd onderzoek, inclusief werk- en congresbezoeken aan het buitenland. De premie is bedoeld voor een getalenteerde onderzoeker aan het begin van de carrière die excellent virus-georiënteerd onderzoek verricht en daarmee een voorbeeld is voor andere jonge virologen, werkzaam zijn aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut, en die tussen de drie en de acht jaar geleden is gepromoveerd. Iemand op het oog? Vind hier meer informatie over de Beijerinck Premie.
 
De KNAW reikt tevens de M.W. Beijerinck Virologie Prijs uit, ingesteld in 1965, bestaande uit een geldbedrag van 35.000 euro. De prijs is bedoeld voor internationaal gerenommeerde onderzoekers met een baanbrekende bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de virologie in de meest ruime zin van het woord die een aanstelling hebben bij een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland of daarbuiten. Meer informatie over de M.W. Beijerinck Virologie Prijs. Beide deadlines zijn op 1 november 2020.

Verkiezing “Topvrouw van het Jaar” 2020

 
Vorig jaar is rector magnificus Rianne Letschert (UM) uitgeroepen tot Topvrouw van het Jaar 2019. Wie wordt haar opvolger dit jaar? De jaarlijkse verkiezing van de Topvrouw van het Jaar heeft als doel een platform te creëren waarop vrouwelijke directieleden in Nederlandse bedrijven en organisaties aandacht krijgen, zichtbaar zijn en daarmee een functie als rolmodel kunnen vervullen. De jury buigt zich momenteel over de beslissing wie zal worden uitgeroepen tot Topvrouw van het Jaar 2020 – lees hier meer.

Agenda


28 september | Online
VSNU Kennisontbijt – Onderwijs en onderzoek tijdens en na de coronacrisis
Meer informatie
 
1 oktober | Online
LNVH Bestuursvergadering
 
5 oktober | Online
LNVH HR Platformmeeting
 
27 oktober | Online
Vergadering LNVH UHD klankbordgroep

27 oktober | Online
Landelijke bijeenkomst LNVH
Impressie van vorig jaar
 
3-5 november | Online
Congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg
Meer informatie
 

Interessant om te lezen

Benoemingen & Prijzen

Erasmus Universiteit Rotterdam     
Martine van Selm
Decaan Erasmus School of History, Culture and Communication

Radboud Universiteit Nijmegen      
Laura van Niftrik
Hoogleraar  Microbial Cell Biology and Biochemistry

Leiden Universiteit            
Serena Viti
Hoogleraar Moleculaire Astrofysica

Leiden Universiteit            
Vanessa Mak
Hoogleraar Civiel recht

Wageningen UR  
Annemarie Rebel
Buitengewoon hoogleraar Gezonde en veerkrachtige veehouderij
 
VHTO
Sahar Yadegari

Directeur-bestuurder VHTO
Universiteit van Amsterdam            
Els Nieveen
Hoogleraar Chirurgie
 
Universiteit van Amsterdam
Anita Boelen
Hoogleraar Schildklierhormoon metabolisme, moleculaire en diagnostische aspecten

Universiteit van Amsterdam            
Judy Shamoun-Baranes
Hoogleraar Animal Movement Ecology
 
Universiteit van Amsterdam            
Mari Mikkola
Hoogleraar Filosofie
 
VU Amsterdam   
Dagmar Else Slot
Professor of Prevention in oral care
 
VU Amsterdam   
Monique van der Veen
Hoogleraar monitoring in mondgezondheid en preventie

Vacatures

Radboud Universiteit Nijmegen
Assistant/Associate/Full Professor of Neuro- and Data-inspired Theory
Full Professor: Science with intense Infrared / THz Radiation in High Magnetic Fields
 
Rijksuniversiteit Groningen
Full Professor by a special appointment in Retail Marketing
Full Professor of Classics
 
TU Delft
Assistant or Associate Professor in Software Engineering
Assistant Professor or Associate Professor Department of Imaging Physics
 
TU Eindhoven
Associate/Full Professor Dynamical Systems and Control
Scientific Director AI
 
Universiteit Leiden
Full professor in Discovery of Biologics
 
Universiteit Utrecht
Tenure Track Assistant / Associate professor position within the Bijvoet Centre for Biomolecular Research
 
University of Amsterdam
Full professor of Sociology
Bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht
 
University of Twente
Full Professor in Computer Science
 
VU Amsterdam
Hoogleraar Joodse studies
Hoogleraar notarieel recht
 
Wageningen University & Research
Professor and Chair of Sensory Science and Eating Behaviour
Kijk op www.lnvh.nl voor een volledig overzicht van vacatures
Web information
  • Join the debate via Twitter: @LNVH_NL
  • Follow the LNVH on Linked In: www.linkedin.com/company/lnvh
  • The LNVH would appreciate it if you would notify associate professors (UHDs) that they can become affiliates.
  • New appointments of women as professors will be posted on the site, as well as any inaugural lectures we are aware of. Please inform the LNVH.
  • LNVH affiliates have the possibility of making a voluntary donation to the LNVH. See: https://www.lnvh.nl/site/Events/Donatie/.
  • If you change the e-mail address in your profile, do so too at the 'account' tab as you receive the newsletter via the e-mail address stated at that tab.
  • If you have lost your log-on data, contact the LNVH via info@lnvh.nl.
  • The LNVH is regularly asked to draw the attention of affiliated professors and UHDs to vacancies. These are posted on the site and in the newsletter.
  • New Academic Transfer vacancies also appear daily on the LNVH website. Please monitor the website and report any relevant vacancies.
  • LNVH believes that relevant information about organisations, processes, services, training, events and vacancies should be made available to its affiliates for their convenience. As such, LNVH does not favour any of the initiatives mentioned in its online communication.
Copyright © 2020 LNVH - Dutch Network of Women Professors, All rights reserved.


To unsubscribe please visit your preferences page 

Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
LNVH - Dutch Network of Women Professors · Winthontlaan 2 · P.O. Box 2021 · Utrecht, 3502 GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp