LNVH Nieuwsbrief November 2020
Lees de Engelse versie in ons archief

Call open: LNVH Distinguished Women Scientists Fund

Ondanks de onzekerheden die de COVID-19 maatregelen met zich meebrengen, kunnen vrouwelijke wetenschappers ook dit jaar in aanmerking komen voor het LNVH Distinguished Women Scientists Fund. Deze reisbeurs is bestemd voor vrouwelijke postdocs (tot 3 jaar na hun PhD) die in het kader van hun onderzoek een buitenlandse reis willen gaan maken.
 
Vanwege de COVID-19 maatregelen is reizen naar het buitenland voor onderzoek niet vanzelfsprekend. In de bijlagen treft u de voorwaarden en een aanvraagformulier voor de ronde van dit jaar. Deze zijn aangepast aan de COVID-19 maatregelen. Aanvragen kunnen tot en met 17 december 2020 ingediend worden via info@lnvh.nl. Postdocs uit alle disciplines kunnen zich kandidaat stellen. Ook wordt zelfnominatie aangemoedigd. Gelieve dit bericht onder collega's en andere belangstellenden te verspreiden.
 
Kijk op onze website naar een toelichting van de laureaten van vorige jaren op hun onderzoeksplannen en –reizen die zij maakten in het kader van het DWSFund. Indien u vragen en opmerkingen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 600 1360 of via info@lnvh.nl

Save the date: presentatie Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020 

Op 9 december 2020 presenteert het LNVH de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020. Tijdens dit evenement worden ook de nieuwe streefcijfers voor vrouwelijke hoogleraren voor 2025 gepresenteerd, die op verzoek van het LNVH door de 14 universiteiten zijn opgesteld. Een eerste exemplaar van de Monitor zal overhandigd worden aan minister van Engelshoven (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW). Daarna bespreken we de Monitor met enkele gasten, onder wie prof. dr. Vinod Subramaniam, rector aan de Vrije Universiteit en voorzitter van de nationale adviescommissie voor Diversiteit en Inclusie in het hoger onderwijs. De presentatie zal online te volgen zijn via een livestream tussen 13:00 en 14:00. Zet 9 december 13:00 vooral in uw agenda, en houd onze website en uw inbox in de gaten voor meet updates.
 
Over de Monitor: De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren geeft inzicht in de actuele man-vrouw verdeling in de wetenschap en de percentages vrouwelijke wetenschappers en bestuurders aan de Nederlandse universiteiten, universitair medische centra en in andere wetenschappelijke organisaties.

Klik hier om de Monitors van vorige jaren te bekijken.

Vragenlijst LNVH
Leiderschapsprogramma

Nominatie open voor KNAW Akademiepenning

Het LNVH is bezig met het omvormen van het huidige intervisieprogramma naar een leiderschapsprogramma. Dit op maat gemaakte Management en Development programma focust zicht vooral op individuele leiderschapsontwikkeling, en op het bijdragen aan cultuurverandering binnen de academie.

Om een beter beeld te krijgen van de behoefte die er is op het gebied van leiderschapsontwikkeling binnen onder vrouwelijke universitair hoofddocenten en hoogleraren, en om het programma zo optimaal mogelijk te kunnen laten aansluiten op de doelgroep, vragen wij onze aangeslotenen deze korte vragenlijst in te vullen (3’).

Bij voorbaat hartelijk dank!  

Eens in de twee jaar wordt de Akademiepenning uitgereikt. Het LNVH is nominatiegerechtigd voor de Akademiepenning, en ontvangt zoals elk jaar graag suggesties voor nominaties.

De Akademiepenning wordt uitgereikt aan een persoon die zich in Nederland zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor (de bloei van) de wetenschap in de ruimste zin. Bedoelde verdienste voor de Nederlandse wetenschap kan onder andere betrekking hebben op wetenschapsbeoefening, (Europees) wetenschapsbeleid en valorisatie in brede zin. Leden van de KNAW, DJA en de Akademie van Kunsten komen niet in aanmerking.

Het LNVH ontvangt graag uiterlijk 14 december 2020 een CV mét motivatie op info@lnvh.nl.

Samenvatting: LNVH Landelijke Bijeenkomst 2020

Op 27 oktober vond de jaarlijkse Landelijke Bijeenkomst plaats. Het thema dit jaar was Nieuw Leiderschap. Het was fantastisch dat dat meer dan 120 aangeslotenen aanwezig konden zijn. Ondanks dat de online mogelijkheden om écht met elkaar uit te wisselen beperkt zijn, hebben we het gevoel dat de online sessie een mooie manier was om elkaar te ontmoeten en nieuwe aangeslotenen welkom te heten. We bedanken graag onze sprekers, Astrid Elburg en Maartje Laterveer, evenals onze moderator Desiree Hoving. We bedanken uiteraard tevens onze aangeslotenen, met name ook voor de reflectie op het nieuwe LNVH leiderschapsprogramma. Het event helaas niet kunnen bijwonen? Bekijk hieronder dan alvast Maartje Laterveer’s gesproken column over Nieuw Leiderschap terug. Een samenvatting van het gehele event is binnenkort beschikbaar.

LNVH Landelijke Bijeenkomst 2020 - gesproken column door Maartje Laterveer

Nieuwe cursus COVID-19 en wereldwijde ongelijkheid

De Gender and Diversity Hub van de Universiteit Utrecht is een samenwerking aangegaan met het Berkeley Center on Comparative Equality and Anti-Discrimination Law en de Netherlands School of Gender Studies met als doel een cursus te ontwikkelen die de effecten van de wereldwijde crisis op specifieke groepen in de samenleving onderzoekt. De cursus wordt gelijktijdig aangeboden op verschillende Law Schools over de hele wereld, waaronder Argentinië, Brazilië, Colombia, Frankrijk, Italië, Maleisië, Nederland, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het onderzoekt de wereldwijde impact van de COVID-19-pandemie op leden van achtergestelde gemeenschappen bezien door de lens van de gelijkheidswetgeving.
 
Klik hier voor meer informatie.

Eerste RUG Aletta Jacobs leerstoelen ingevuld

Bij de uitreiking van de Aletta Jacobsprijs 2020 op vrijdag 6 maart heeft Rector Magnificus Cisca Wijmenga bekend gemaakt dat de Rijksuniversiteit Groningen een stimuleringsfonds creëert voor het instellen van vijftien nieuwe leerstoelen, exclusief bedoeld voor vrouwelijke wetenschappers. De leerstoelen zijn vernoemd naar het boegbeeld van de RUG: dr. Aletta Jacobs. Het College van Bestuur van de RUG heeft prof. dr. Marijtje van Duijn en prof. dr. Hilda Amsing benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Deze benoemingen zijn de eerste twee van de vijftien binnen de context van het Aletta Jacobs Stimuleringsfonds. Het LNVH feliciteert prof. dr. Van Duijn, prof. dr. Amsing met de benoemingen en ook de Universiteit van Groningen met dit mooie initiatief. [bron: rug.nl]

KNAW gaat adviseren over preventie ongewenst gedrag in de wetenschap

Na het verschijnen van ons rapport Harassment in Dutch academia, heeft het LNVH de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verzocht om verdiepend en verbredend onderzoek te doen en concrete adviezen te formuleren over het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in de academie. Dit verzoek heeft geresulteerd in een officieel verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het KNAW om advies te leveren op het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in de wetenschap aan het ministerie van OCW.
 
Het advies moet concrete aanbevelingen leveren, die de wetenschap tot een sociaal veiliger werkomgeving kunnen maken. Het advies is een onderdeel van het Nationaal Actieplan Diversiteit en Inclusie in hoger onderwijs. De KNAW zal in haar advies op de bevindingen uit het LNVH rapport voortbouwen, en kijken naar ongewenst gedrag ten opzichte van alle groepen en personen in de wetenschap.

De KNAW zal daarbij vooral ingaan op:

 • mogelijke (preventieve) maatregelen
 • de werking van de bestaande meldingsstructuren voor de aanpak van ongewenst gedrag
 • de vraag of goed gedrag op de werkvloer als onderdeel zou moeten worden gezien van wetenschappelijke integriteit
 • instrumenten om goed en bewust gedrag in de wetenschap te stimuleren.
Commissie ongewenst gedrag
De Akademie heeft voor het advies de commissie Voedingsbodem en preventie van ongewenst gedrag in de wetenschap ingesteld met als leden:
 • Naomi Ellemers, hoogleraar organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht (voorzitter),
 • Halleh Ghorashi, hoogleraar diversiteit en inclusie, Vrije Universiteit, 
 • Huub Dijstelbloem, hoogleraar wetenschapsfilosofie, Universiteit van Amsterdam, 
 • Frank Baaijens, hoogleraar biomechanica, Technische Universiteit Eindhoven, 
 • Yvonne Erkens, universitair hoofddocent arbeidsrecht, Universiteit Leiden, 
 • Marian Joëls, hoogleraar neurobiologie, Universitair Medisch Centrum Groningen,
 • Michael Wise, directeur SRON, en 
 • Sandra Groeneveld, hoogleraar Public Management, Universiteit Leiden.
   

De commissie zal tijdens het adviestraject nauw contact onderhouden met relevante partijen, zoals het LNVH. Het advies zal eind 2021 verschijnen. [bron: KNAW]

Agenda

 
24 november | Online
Expert learning session Algorithmic Bias door WOMEN Inc.
Meer informatie

30 november | Online cursus
Professional Certificate in Strategic Gender and Development Planning 
Meer informatie

9 december | Online 13:00-14:00
Presentatie Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020
Meer informatie


22 januari | Online
Diversiteit Symposium Universiteit Leiden: Diversity, equity and inclusion in the sciences and beyond
Meer informatie

Interessant om te lezen

Benoemingen en prijzen

Universiteit van Amsterdam     
Millie Taylor
Bijzonder hoogleraar Musical (Joop van den Ende-leerstoel)

Universiteit van Amsterdam     
Annette Freyberg-Inan
Hoogleraar International Relations Theory

Erasmus Universiteit Rotterdam     
Ellen van Schoten
Lid College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam

Universiteit Utrecht     
Naomi Ellemers
Voorzitter van Commissie Ongewenst Gedrag
 
Universiteit Utrecht     
Susan te Pas
Decaan University College Utrecht
 
Universiteit Utrecht     
Isabel Arends
Eredoctoraat van UCLouvain
 
Rijksuniversiteit Groningen     
Marijtje van Duijn
Aletta Jacobs leerstoel Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
 
Rijksuniversiteit Groningen     
Hilda Amsing
Aletta Jacobs leerstoel Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
 
Open Universiteit     
Sarah Schoenmaekers
Hoogleraar Europees recht
 
Radboud Universiteit Nijmegen     
Marieke Fransen
Hoogleraar Positive Communication Science
 
Radboud Universiteit Nijmegen     
Annemiek Nap
Hoogleraar Voortplantingsgeneeskunde

Universiteit Leiden     
Liesbeth de Lange
Lewis B. Sheiner Carrièreprijs

Universiteit Leiden     
Anne Meuwese
Hoogleraar Public Law&Governance of AI

Vacatures

Universiteit Leiden
Tenure Track position in Medicinal Chemistry
Full Professor of International Relations
 
Radboud Universiteit Nijmegen
Full Professor of International Economics
Professor of Archaeology
 
Tilburg University
Professor of Economics and Director of the Tilburg Law and Economics Center
Full Professor in Operations Research
 
Universiteit van Amsterdam
Tenure track Assistant professorship – Sustainability in the Food/Water/Energy nexus
Assistant/Associate professor in Persuasive Communication
Tenure-track position as Assistant professor in Accounting
 
Vrije Universiteit Amsterdam
2 Tenure track assistant professors in Land System Science
Several Assistant/Associate/Full professors of Operations Research/Operations Management
 
Wageningen University & Research
Tenure Track Assistant Professor Experimental Hydrology and Earth Surface Processes
Tenure Track position Post Harvest Quality of Fresh Products
Full Professor and Chair of the Cell Biology and Immunology Group

University of Twente
Assistant Professor in Digitalized sustainable energy (Social science)
Kijk op www.lnvh.nl voor een volledig overzicht van vacatures
Web information
 • Join the debate via Twitter: @LNVH_NL
 • Follow the LNVH on Linked In: www.linkedin.com/company/lnvh
 • The LNVH would appreciate it if you would notify associate professors (UHDs) that they can become affiliates.
 • New appointments of women as professors will be posted on the site, as well as any inaugural lectures we are aware of. Please inform the LNVH.
 • LNVH affiliates have the possibility of making a voluntary donation to the LNVH. See: https://www.lnvh.nl/site/Events/Donatie/.
 • If you change the e-mail address in your profile, do so too at the 'account' tab as you receive the newsletter via the e-mail address stated at that tab.
 • If you have lost your log-on data, contact the LNVH via info@lnvh.nl.
 • The LNVH is regularly asked to draw the attention of affiliated professors and UHDs to vacancies. These are posted on the site and in the newsletter.
 • New Academic Transfer vacancies also appear daily on the LNVH website. Please monitor the website and report any relevant vacancies.
 • LNVH believes that relevant information about organisations, processes, services, training, events and vacancies should be made available to its affiliates for their convenience. As such, LNVH does not favour any of the initiatives mentioned in its online communication.
Copyright © 2020 LNVH - Dutch Network of Women Professors, All rights reserved.


To unsubscribe please visit your preferences page 

Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
LNVH - Dutch Network of Women Professors · Winthontlaan 2 · P.O. Box 2021 · Utrecht, 3502 GA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp