Copy
Mei 2019

Nieuwsbrief van het Netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe

WZU Veluwe start met zelfevaluatie palliatieve zorg

WZU Veluwe is als eerste organisatie in de regio aan de slag gegaan met de Zelfevaluatie Kwaliteitskader Palliatieve zorg.

Afgelopen twee jaar hebben IKNL en Fibula samen met enkele Netwerken Palliatieve Zorg de Zelfevaluatie palliatieve zorg ontwikkeld. Deze zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg.

Het doel van de zelfevaluatie is het inzichtelijk maken van waar de organisatie als geheel, als afdeling of samenwerkingsverband staat ten opzichte van de waarden, wensen en behoeften van de cliënt en naasten. Lees verder.

Even voorstellen: Wilma Deelen

Functie:
Praktijkverpleegkundige/palliatief consulent

Over mezelf: 
Ik werk al ruim 10 jaar als palliatief consulent in de zorg voor verstandelijke gehandicapten bij Philadelphia. De regio’s waarvoor ik werk zijn Groot Veluwe en regio Oost en daarnaast neem ik momenteel waar voor de vacante regio Noord.

Waar ben je nu mee bezig:
Palliatieve zorg in onze sector is heel breed, ik werk echter niet rechtstreeks met de cliënt. Grofweg betekent het dat ik het team, eventueel familie en andere naasten ondersteun in het geven van goede palliatief terminale zorg aan de cliënt in de breedste zin. Daar houdt ook omgaan met rouw en verlies bij. Vragen die ik aan ga zijn bv: wat kun je verwachten, wat doet dat met jou. Kan deze cliënt tot het eind op deze locatie verblijven, zo ja wat is nodig, Zo nee, wat is het markeerpunt en wat is dan een goede plek voor deze cliënt. Hoe ga je om met mede cliënten? Uitleg over wel/niet reanimeren. Ook geef ik op vraag, een 2 daagse training over palliatieve zorg aan teams.

Motto voor deze baan:
De zorg rondom ziek zijn en sterven moet net zo goed zijn als de zorg rondom zwangerschap en geboorte, beide kun je nooit meer overdoen.

Deskundigheidsbevordering in het netwerk

Binnen en buiten het netwerk zijn er weer verschillende mooie vormen van deskundigheidsbevordering geweest. Vanuit de werkgroep deskundigheidsbevordering, die het kwaliteitskader als leidend voor de inhoud gebruiken waren er twee. Lees verder.

IKNL folder patiënten hartfalen

Het heeft even geduurd, maar de (op de richtlijn gebaseerde) patiëntenfolder ‘Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen’ is nu beschikbaar.
De folder is gratis te bestellen (per 10 stuks) of te downloaden via de IKNL-shop. Klik hier voor de pdf versie.
De patiënteninformatie is ontwikkeld door IKNL in samenwerking met Harteraad en is bedoeld voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking komen. Uiteraard kunnen de zorgverleners deze folders aan hun patiënten uitdelen en kunnen ze gebruikt worden bij bijvoorbeeld symposia, congressen, trainingen en presentaties in ziekenhuizen.
De folder zal binnenkort ook te bekijken zijn op de website van Harteraad, de site voor mensen met hart- en vaataandoeningen, en mogelijk op de site van de Hartstichting.

Geestelijke verzorging in de eerste lijn

De aangevraagde subsidie voor het organiseren van geestelijke verzorging in de eerste lijn is toegekend. We zijn in Septet verband de samenwerking aangegaan met het adviesbureau Raedelijn. Samen worden de voorbereidingen gedaan om in ieder netwerken een centrum voor levensvragen op te richten, of de in Utrecht al bestaande aan de nieuwe regeling te koppelen. Op de Noordwest Veluwe is er op bestuurlijk niveau overleg geweest en zijn de geestelijk verzorgers uit de zorginstellingen al twee keer bijeen geweest. In de volgende nieuwsbrief hopen we meer te kunnen vertellen over de ontwikkelingen.

O2PZ Programma Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg van start

We worden steeds ouder, de zorg wordt complexer door meer chronische aandoeningen en palliatieve zorg wordt dus steeds belangrijker. Toch heerst er, ook onder zorgprofessionals, veel onduidelijkheid over wat dit nu eigenlijk inhoudt en hoe je als zorgverlener passende zorg kunt bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. Het landelijke driejarige programma Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg (O²PZ) waarbij meer aandacht voor palliatieve zorg in het onderwijs gevraagd wordt is van start gegaan met VUmc Academie als penvoerder. Lees verder.

Flyer 'Vijf essentiële vragen'

Deze flyer met vijf essentiële vragen zijn vragen die in elke situatie en in elk gesprek bruikbaar zijn. Ze zijn onafhankelijk van elkaar of in combinatie te stellen, en in elke willekeurige volgorde. Daarnaast zijn ze zó geformuleerd dat ze meerdere dimensies raken (emotioneel, spiritueel en cognitief) en bieden ze ruimte voor het zogenaamde drempelmoment: iemand lijkt uitgepraat, maar blijkt toch nog iets kwijt te willen. Ze zijn door Bureau MORBIdee bedacht en samengesteld, als hulpmiddel bij gespreksvoering. Lees verder.

Agenda
 
10-sep Scholing neurologische problemen in de palliatieve fase Max. 15 pers
10-okt Branche meeting in Nunspeet  
15-okt Platformbijeenkomst netwerk  
6-nov Scholing neurologische problemen in de palliatieve fase Max. 15 pers
13-nov Casuïstiek bespreking  
20-nov Scholing hartfalen in de palliatieve fase  Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
Bekijk uw gegevens die wij van u weten
of schrijf u uit de nieuwsbrief.

Netwerkcoördinator: Willemien Schep
w.schep@willemholtrophospice.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp