Copy
September 2019
Dit is de nieuwsbrief van het Netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Veluwe.
Het doorsturen van de nieuwsbrief naar andere geïnteresseerde collega’s wordt op prijs gesteld.
Regionaal

Netwerk Palliatieve zorg Noordwest Veluwe verder onder GezondVeluwe

Het Netwerk Palliatieve zorg Noordwest Veluwe gaat vanaf oktober 2019 verder onder de vlag van GezondVeluwe. Aanleiding is de overlap in organisaties, gemeenten en partijen en de gezamenlijke doelstelling om toe te werken naar integrale zorg. De kerngroep ouderen waar netwerk dementie al onder valt zal verder gaan als kerngroep ouderen en palliatieve zorg. Lees verder.

Dankzij Roparun koppelbedden Hospices Noordwest Veluwe

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam om geld in te zamelen voor projecten die het leven van mensen met kanker kunnen veraangenamen. Stichting Roparun beheert de gelden die worden ingezameld door de deelname van meer dan driehonderd teams aan de Roparun. Het geld gaat naar verschillende grote en kleine doelen gericht op ondersteunende zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Lees verder.

Centrum voor levensvragen Noordwest Veluwe

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. De regeling vloeit voort uit de paragraaf Goede zorg voor ouderen in het Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst. Er wordt in de regio hard gewerkt aan de oprichting van een Centrum voor Levensvragen. Er is op de Noordwest Veluwe een groep geregistreerde geestelijke verzorgers die zich gaan inzetten voor deze begeleiding thuis. Lees verder.

Nieuwe directeur voor hospice De Regenboog

Ik ben Gerrinda van der Veen en ben de nieuwe directeur van hospice De Regenboog in Nunspeet. Ik ben vanaf 1 juni in dienst en volg Gerrit-Jan Gouman op, die vanaf oktober vorig jaar als interim-directeur was aangetreden. Mijn loopbaan ben ik gestart als verpleegkundige in het UMC Utrecht en heb daar ervaring opgedaan in de palliatieve zorg. Na mijn verhuizing naar Assen ben ik  in de ouderenzorg  terecht gekomen en heb daar een leidinggevende functie gehad. Recent heb ik mij  in een adviserende functie vooral bezig gehouden met beleid gericht op kwaliteit van zorg  binnen de ouderenzorg. Mijn verpleegkundige opleiding heb ik aangevuld  met een management en bedrijfskunde opleiding. Lees hier meer over Gerrinda en haar werk.

Internationale dag van de Palliatieve zorg 

Tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op zaterdag 12 oktober 2019 kun je als burger, patiënt, naaste, mantelzorger, vrijwilliger en professional in heel Nederland deelnemen aan activiteiten om kennis te maken met palliatieve zorg. Ook in de week voorafgaand vinden op allerlei plaatsen lezingen, workshops en open dagen plaats. Klik hier voor meer informatie.

Pal voor U

Ongeneeslijk ziek en dan? In het Pal voor u magazine delen patiënten, naasten en zorgverleners ervaringen over palliatieve zorg en de laatste levensfase. Ook dit jaar bevat het magazine weer praktische informatie en ervaringsverhalen die patiënten en naasten kunnen ondersteunen, maar zeker ook voor zorgverleners interessant kunnen zijn. Dit jaar worden de magazines met de lokale sociale kaart van de regio weer verspreid. Lees verder.

Landelijk

Palliatieve zorg biedt wat nog wèl kan

‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’ is de slogan van de overheidscampagne over palliatieve zorg. Margriet Wanders, coördinator van de Netwerken Palliatieve Zorg in Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht, is blij met de aandacht. ‘Het is vaak minimaal wat mensen weten over deze vorm van zorg en ook hulpverleners zijn niet altijd op de hoogte. Als je goed geïnformeerd bent, krijg je de kans om keuzes te maken.’ Lees verder.

O2PZ Programma Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg van start

We worden steeds ouder, de zorg wordt complexer door meer chronische aandoeningen en palliatieve zorg wordt dus steeds belangrijker. Toch heerst er, ook onder zorgprofessionals, veel onduidelijkheid over wat dit nu eigenlijk inhoudt en hoe je als zorgverlener passende zorg kunt bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. Het landelijke driejarige programma Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg (O²PZ) waarbij meer aandacht voor palliatieve zorg in het onderwijs gevraagd wordt is van start gegaan met VUmc Academie als penvoerder. Lees verder.

PZNL publiceert rapport Kerncijfers palliatieve zorg

“Waar vind ik actuele feiten en cijfers over de palliatieve zorg?” Die vraag is het startpunt geweest van het rapport ‘Kerncijfers palliatieve zorg’ van PZNL. In deze eerste uitgave zijn cijfers verwerkt uit informatiebronnen zoals het Sterfgevallenonderzoek, CBS en IKNL-rapporten. PZNL wil met deze Kerncijfers meer inzicht bieden in de palliatieve zorg en een bijdrage leveren aan de bewustwording van zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en ondersteuningsorganisaties. Met als doel de zorg voor de patiënt in zijn laatste levensfase verder te ontwikkelen en verbeteren.

Handreiking financiering palliatieve zorg 2020

In samenspraak met VWS en de NZa is de Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg. De doorgevoerde wijzigingen in de Handreiking financiering palliatieve zorg 2020 betreffen:

  • Medisch specialistische zorg
  • Eerstelijn
  • Langdurige zorg

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 komt met deze handreiking per 1 januari 2020 te vervallen.
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
Bekijk uw gegevens die wij van u weten
of schrijf u uit de nieuwsbrief.

Netwerkcoördinator: Willemien Schep
w.schep@willemholtrophospice.nl


Email Marketing Powered by Mailchimp