Copy
Lees online
Nieuwsbrief juli 2018
Netwerkcoördinator: Willemien Schep
w.schep@willemholtrophospice.nl

Welkom bij de nieuwsbrief van het Netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe

Hierbij de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl
veel leesplezier en en fijne zomer!

Werkgroep deskundigheidsbevordering

Werkgroep deskundigheidsbevordering

De werkgroep deskundigheidsbevordering is bijeen geweest. De werkgroep heeft als doel om hulpverleners, vrijwilligers en mantelzorgers te scholen in alle onderwerpen van de palliatieve zorg en zo de deskundigheid te bevorderen. In de werkgroep zitten medewerkers van de verschillende organisaties van het netwerk, allen met het aandachtsgebied palliatieve zorg.

Op de foto; Carolien Dogterom, Els Schimmel, Helma Kamphorst en Gerdien Hendrikse. Wilma Deelen en Rik Vels waren afwezig.

25 jarig jubileum Hospice Nijkerk

Op zaterdag 29 September viert Hospice Nijkerk hun 25 jarig jubileum

Belangstellenden zijn van 11.00 uur tot 14.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Voor zorgverleners is er in de middag een symposium "Geen einde aan zorg"  en in de avond het programma "zorg met humor"

Hospices Noord West Veluwe

De hospices van het Netwerk Palliatieve zorg Noord West Veluwe hebben 4x per jaar een gezamenlijk overleg. In dit overleg worden kennis en knelpunten, nieuws uit de regio en Septet gedeeld. Op 13 juni is er in het eerste overleg in de nieuwe samenstelling een positieve start gemaakt.

Op de foto staan van links naar rechts. Conny Dooijeweerd nam als verpleegkundige waar voor Hospice Jasmijn en Alida van het Hout, Algemeen coördinator Hospice Nijkerk. In het midden Gerda Bronkhorst, de nieuwe directeur  Hospice de Regenboog uit Nunspeet. Willemien Schep, netwerk coördinator palliatieve zorg Noord West Veluwe en helemaal rechts Laura Jansen, directeur Willem Holtrop Hospice Ermelo. 

Feestelijke start van coöperatie

Na een jaar verkennen, samenwerken en bouwen is de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) sinds 19 april jl. formeel een feit. De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is opgericht met als doel om organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen, zorgdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit van de palliatieve zorg constant te verbeteren. Alles in het belang van de patiënt en diens naasten. De ambitie van PZNL is het helpen mogelijk maken dat iedereen in Nederland op de door hem of haar gewenste plek en de omstandigheden van voorkeur kan overlijden.

Lees meer; http://stichtingfibula.nl/PZNL
 

Film "Ik blijf een poosje bij je zitten."

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Film kijken

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht met medewerking van ZonMw, Hogeschool Utrecht, ROC Midden-Nederland en 31 netwerken palliatieve zorg in het land.

E-learning: Inleiding in de palliatieve zorg

Sander de Hosson

E-learning: Inleiding in de palliatieve zorg

Sander de Hosson

In deze e-learning neemt longarts Sander de Hosson je in vier delen mee in de geschiedenis, definitie, compassie, empathie, behoeften en knelpunten binnen de palliatieve zorg. Zie de website van Scholing Dichtbij.

 

Bekijk hier de trailer: Inleiding in de palliatieve zorg

Agenda

De scholingen komen in de nieuwsbrieven met link voor inschrijvenWij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
Bekijk uw gegevens die wij van u weten
of schrijf u uit de nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp