Copy
View this email in your browser
Scholing nieuwsbrief
Omdat de normale scholingen die iedereen gewend is van het netwerk niet door kunnen gaan willen we een zo ruim mogelijk overzicht geven aan digitale mogelijkheden.
Hieronder een overzicht van alles wat op de planning staat.
Branchemeeting Palliatieve zorg: Mentaal Fit
8 oktober
Werken in de zorg is al pittig, maar de laatste maanden is er nog zo veel meer van ons gevraagd. De palliatieve zorg was anders dan normaal. Hoe blijf je staande en vind je de balans tussen wat je wilt en kunt? Het Helen Dowling instituut heeft hiervoor een training, wij mogen daar een gedeelte van aanbieden.

De bijeenkomst is digitaal, maar door filmpjes uit de regio en gesprekken in kleine groepjes zijn we er van overtuigd dat het de moeite waard is elkaar te ontmoeten!
  • Door: Ruth Keuning Helen Dowling Academie
  • Voor: Verpleegkundige en verzorgenden
  • Datum: Donderdag 8 oktober 2020
  • Tijd: 19.30 tot 21.00 uur Bijeenkomst met regionale filmpjes en breakout rooms
  • 19.00 uur inloggen voor mensen die graag uitleg ZOOM willen
  • Hoe: via ZOOM (meld je hier aan met het juiste mailadres)
  • Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Helaas is de vorige uitnodiging verzonden met een onjuiste link voor aanmelden, hier kunt u zich alsnog aanmelden. Hier kunt u de volledige uitnodiging vinden.
Drieluik palliatieve zorg in tijden van Corona (Door Saskia Teunissen voor verpleegkundigen)
12, 19 en 26 oktober
Septet is het consortium palliatieve zorg in Midden-Nederland waaraan o.a. zeven netwerken
palliatieve zorg deelnemen. Onze opdracht is samenhang en kwaliteit van de palliatieve zorg te
verbeteren en daarom bieden we deze digitale nascholingen in gezamenlijkheid aan.

Elke nascholingheeft dezelfde opbouw in drie delen: inleiding door een expert, opdrachtbespreking in groepen ensamenbrengen van de uitkomsten. Deelnemers hebben zelf een belangrijke inbreng: wat is jouw ervaring, wie en wat heb je nodig? Na afloop heb je tools om mee aan de slag te gaan. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Basis scholing terminale zorg en palliatieve sedatie
29 Oktober
In deze scholing geeft Pieter schimmel, specialist ouderen geneeskunde en palliatief kaderarts, een scholing over palliatieve zorg en dan specifiek de terminale fase. Hierin behandeld hij de facetten rondom palliatieve sedatie. Klik hier voor meer informatie.
Open casuïstiekbespreking palliatieve zorg
18 november
Het doel van de open casuïstiekbespreking is onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen ten behoeve van deskundigheidsbevordering; (ethische) reflectie en het optimaliseren van de multidisciplinaire samenwerking. Casuïstiek bespreking is dit jaar op 18 november

De casuïstiekbespreking wordt door de werkgroep deskundigheidsbevordering georganiseerd en gegeven door Conny Dooyeweerd verpleegkundig consulent van het IKNL team Valei/Veluwe.  Klik hier voor meer informatie.
Copyright © 2020 netwerk palliatieve zorg Noordwest Veluwe, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp