Copy
No.6, winter 2020

Expertisecentrum Euthanasie als sparringpartner voor huisartsen

Als huisarts Anne Marie Sprengers een euthanasieverzoek krijgt van een patiënte van 59 jaar met multiple sclerose (MS) weet zij even niet wat zij met de vraag aan moet. Zij vraagt ondersteuning van Expertisecentrum Euthanasie.
 
Lees hier het volledige interview

Euthanasie bij psychiatrie

Hoe denkt Expertisecentrum Euthanasie hierover?


Lees hier ons standpunt

Hoe wilt u contact houden?

Het bestuur van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie is benieuwd: zou u naar een vriendenbijeenkomst - uiteraard coronaproof georganiseerd - komen? En wat vindt u van een webinar?

Laat het ons hier weten!

Corona

Jarenlang werkte ik zonder de aanwezigheid van een minuscuul virus dat ons leven achteloos in de war schopt. Dat voorlopig van geen ophouden weet. Dat zich maar moeizaam laat kennen. Ons voor verrassingen stelt. Dat maakt dat we achter de feiten aan lopen.

In maart moesten wij ons werk voor Expertisecentrum Euthanasie opschorten vanwege de intelligente lockdown. Toch mocht ik nog een euthanasie uitvoeren bij een patiënt met een uitbehandelde psychische aandoening. Lees verder

Dankzij steun stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie

 

Wachtlijst psychiatrie te lijf

Vanwege het tekort aan psychiaters is de wachttijd bij Expertisecentrum Euthanasie voor hulpvragers met een psychische stoornis opgelopen tot twee jaar. Dat moet veranderen. Met uw steun is het expertisecentrum een intensieve campagne gestart.

Lees hier het volledige artikel


Sonja KerstenWelke gevolgen heeft de tweede coronagolf voor de hulpverlening van Expertisecentrum Euthanasie?

Bestuurder Sonja Kersten geeft antwoord

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt het voordat ik euthanasie krijg?
Lees hier het antwoord

Wat zijn de wettelijke criteria waaraan een arts moet voldoen?
Lees hier het antwoord

Volg Expertisecentrum Euthanasie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van Expertisecentrum Euthanasie? Volg ons op LinkedIn en Twitter. Hier worden regelmatig berichten, interviews en achtergronden gedeeld. Houd ook de website in de gaten. De vrienden hebben een eigen pagina.

 

We zijn er voor u


Wilt u antwoord op uw vragen?
Heeft u ideeën of suggesties voor ons?

Neem dan contact op:
tel: 070 891 2621 (op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur).
Eisenhowerlaan 104, 2517 KL Den Haag
Postadres: Antwoordnummer 286
1800 VB Alkmaar

vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl
expertisecentrumeuthanasie.nl/vrienden

Colofon
No. 6, winter 2020
‘Vrienden voor het leven’ is een uitgave van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar (papier en digitaal). Donateurs ontvangen de nieuwsbrief gratis.

Donaties zijn welkom op NL36 TRIO 0391 1048 45 t.n.v. Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie o.v.v. ‘gift’. De stichting heeft een ANBI-status, waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar is en uw steun voor honderd procent ten goede komt aan Expertisecentrum Euthanasie. Meer informatie over donaties, schenkingen, legaten en erfstellingen vindt u op onze website.

Copyright
Teksten uit deze nieuwsbrief mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de redactie worden overgenomen.

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie zorgt voor financiële steun aan Expertisecentrum Euthanasie voor extra en bijzondere zorg en voor bijzondere projecten, daar waar zorgverzekeraars dat niet doen. De stichting geeft voorlichting over euthanasie en hulp bij levensbeëindiging in het algemeen en over het werk van Expertisecentrum Euthanasie in het bijzonder. Voor al uw medische vragen neemt u contact op met Expertisecentrum Euthanasie via expertisecentrumeuthanasie.nl.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u vriend bent van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek).

Hier kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief.