Copy

Reconstructie van een roerige periode

Opschorten hulpverlening? Patiëntenstop? Ondenkbaar. Maar dat was vóór de coronapandemie. Steven Pleiter, bestuurder Expertisecentrum Euthanasie, blikt terug op een roerige periode: “Elke dag dat we niet open waren, was er een te veel.”

Lees hier het volledige interview

Expertisecentrum Euthanasie: 100 procent zorgvuldig


Expertisecentrum Euthanasie werkt binnen de kaders van de wet. De wet schrijft voor dat de arts die euthanasie heeft verleend hiervan na afloop direct melding maakt bij de gemeentelijk lijkschouwer. Ter plekke neemt de lijkschouwer het dossier van de overledene in ontvangst. Dit dossier, met alle (medische) gegevens, gespreksverslagen, de argumentatie van de arts om euthanasie te verlenen en second opinion(s), wordt beoordeeld door een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE). In 2019 ontving Expertisecentrum Euthanasie 885 oordelen en alle keren luidde het oordeel: ‘Aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan’.

Om euthanasie te kunnen verlenen moet het team, dat bestaat uit een arts en verpleegkundige, tot de overtuiging komen dat er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek in combinatie met ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Dit onderzoek duurt net zo lang als nodig is: weken, maanden of zelfs jaren. Is de uitkomst ‘ja, euthanasie kan’ dan wordt de casus besproken met collega’s van het expertisecentrum, tijdens een zogenoemd MDO (multidisciplinair overleg).

Als iedereen akkoord is, kan de euthanasie worden toegezegd. Soms geeft het MDO aanleiding voor een extra reflectieoverleg, bijvoorbeeld als een onafhankelijke arts een negatief advies heeft gegeven. Ook voor alle ontvangen oordelen in 2018 gold: ‘Aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan’.

Meneer H

Samen met verpleegkundige Mieke, die ik nog ken uit het verpleeghuis waar ik vroeger werkte, stap ik het huis van de familie H. binnen. Klein en knus. Porseleinen beeldjes in glazen kasten. Muren behangen met klokken. Grote koekoeksklokken, met klepels tot aan de grond. Een hond likt mijn voet. Meneer H. zit tussen zijn drie zonen. Van de man op de foto’s is niet veel meer over. De kanker heeft zijn lijf overgenomen; pijn, benauwdheid, moeite met slikken, niet eten, niet poepen, misselijk. Een magere fragiele man, hij zit aan de eettafel, midden in de kamer, omringd door porselein. Breekbaar.

Lees verder

Euthanasie aan wilsonbekwame patiënten blijft uitzondering

 

‘Een wilsverklaring is geen entreebewijs voor de dood.’

Wilsonbekwame patiënten met dementie kunnen euthanasie krijgen op basis van hun wilsverklaring. Maar, waarschuwt Willeke Stadtman, arts Expertisecentrum Euthanasie, dat kan alleen als de patiënt aantoonbaar ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. “En dat is bijna nooit het geval.”

Lees hier het volledige artikel


Tim Vis, advocaat

Hoge Raad brengt rust: strafrecht bij euthanasie weer op gepaste afstand. Ook als de uitvoering van euthanasie mogelijk niet aan alle zorgvuldigheidseisen voldoet, is strafvervolging niet de aangewezen route maar zou veeleer de weg van het medisch tuchtrecht moeten worden bewandeld.

Lees hier verder.

Vraag en antwoord

Kan ik overlijden bij Expertisecentrum Euthanasie?

Het team van Expertisecentrum Euthanasie, dat bestaat uit een arts en een verpleegkundige, komt voor het onderzoek naar uw doodswens naar u toe. Als blijkt dat u euthanasie kunt krijgen, verlenen zij u dat in uw eigen woonomgeving. Uit ervaring weten we dat vrijwel iedereen daar de voorkeur aan geeft.

De vroegere naam ‘Levenseindekliniek’ zorgde voor verwarring: er is nooit sprake geweest van een kliniek waar patiënten kunnen sterven. Bovendien, het levenseinde omvat veel meer dan alleen euthanasie. Reden voor de naamswijziging in 2019. De naam Expertisecentrum Euthanasie geeft precies aan wie we zijn en wat we doen: experts in euthanasiezorg. Een vangnet voor mensen die - om wat voor reden ook – niet door hun eigen dokter geholpen kunnen worden en een kenniscentrum waar artsen terecht kunnen voor scholing en advies en/of begeleiding bij het euthanasietraject van hun patiënt.

We zijn er voor u

Alle vriendenbijeenkomsten in 2020 zijn vanwege
Covid-19 afgelast. Hoe blijft de Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (VvEE) met u in contact? “Het voelt niet goed”, zegt Riet van Tuil, VvEE-bestuurslid. “Je wilt natuurlijk meer dan alleen een financiële relatie met je donateurs. Normaal gesproken ontmoeten we elkaar op onze vriendenbijeenkomsten, nu die noodgedwongen zijn afgelast ben ik bang dat vrienden afhaken.” Die angst is vooralsnog ongegrond, verzekerde de penningmeester haar. “Het aantal vrienden dat ons steunt is gelijk gebleven; een geruststellende gedachte.”

Lees hier verder.

Vragen? Stel ze!

Heeft u een vraag voor een arts, een verpleegkundige of de bestuurder van Expertisecentrum Euthanasie? Een vraag voor het bestuur van de Stichting VvEE? Laat het ons weten!

Bel 070 891 26 21 of stuur vóór 1 augustus 2020 een e-mail naar vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl.

Eind september verschijnt een extra editie van Vrienden voor het leven, waarin we zoveel mogelijk vragen beantwoorden.

Volg Expertisecentrum Euthanasie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van Expertisecentrum Euthanasie? Volg ons op LinkedIn en Twitter. Hier worden regelmatig berichten, interviews en achtergronden gedeeld. Houd ook de website in de gaten. De vrienden hebben een eigen pagina.

 

We zijn er voor u


Wilt u antwoord op uw vragen?
Heeft u ideeën of suggesties voor ons?

Neem dan contact op:
tel: 070 891 2621 (op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur).
Eisenhowerlaan 104, 2517 KL Den Haag
Postadres: Antwoordnummer 286
1800 VB Alkmaar

vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl
expertisecentrumeuthanasie.nl/vrienden

Colofon
No. 5, zomer 2020
‘Vrienden voor het leven’ is een uitgave van de Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar (papier en digitaal). Donateurs ontvangen de nieuwsbrief gratis.

Donaties zijn welkom op NL36 TRIO 0391 1048 45 t.n.v. Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie o.v.v. ‘gift’. De stichting heeft een ANBI-status, waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar is en uw steun voor honderd procent ten goede komt aan Expertisecentrum Euthanasie. Meer informatie over donaties, schenkingen, legaten en erfstellingen vindt u op onze website.

Copyright
Teksten uit deze nieuwsbrief mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de redactie worden overgenomen.

De Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie zorgt voor financiële steun aan Expertisecentrum Euthanasie voor extra en bijzondere zorg en voor bijzondere projecten, daar waar zorgverzekeraars dat niet doen. De stichting geeft voorlichting over euthanasie en hulp bij levensbeëindiging in het algemeen en over het werk van Expertisecentrum Euthanasie in het bijzonder. Voor al uw medische vragen neemt u contact op met Expertisecentrum Euthanasie via expertisecentrumeuthanasie.nl.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u vriend bent van de Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek).

Hier kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief.