Copy

Een uitzonderlijk en zwaar traject

Euthanasie bij dementie op basis van een wilsverklaring? Dat komt nauwelijks voor, zo’n heikel proces is het. Toch kon vorig jaar augustus de wens van Gerrit During in vervulling gaan. Na vier jaar vol daadkracht, realisme en toewijding van alle betrokken partijen, vertelt zijn vrouw Jet.
Lees hier het volledige interview

Euthanasie bij voltooid leven
Kan dat volgens de wet?

 

Afscheid en opvolging van onze bestuurder


Onze bestuurder, Steven Pleiter, heeft besloten om eind 2020 te stoppen met werken. Hij gaat met pensioen.

Daarmee verliezen wij een bestuurder die met hart en ziel Expertisecentrum Euthanasie heeft opgericht en uitgebouwd. Om er voor te zorgen dat zijn goede werk wordt voortgezet, is onder leiding van de Raad van Toezicht inmiddels gestart met de werving van een opvolger. Ook één van de vrienden is betrokken bij de selectieprocedure. De volledige vacaturetekst is onlangs gepubliceerd op de website van Expertisecentrum Euthanasie: expertisecentrumeuthanasie.nl/vacatures. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Onderzoek naar verschillen in rouwverwerking na zelfdoding en euthanasie

‘Wij denken dat rouw na euthanasie beter te verwerken is.’

Is rouwverwerking na zelfdoding anders dan na euthanasie bij psychisch lijden? Het vermoeden is van wel, maar dit is nooit aangetoond. Marianne Snijdewind, onderzoeker bij ARQ Centrum’45, onderzoekt de verschillen.

Lees hier het volledige artikel

Mevrouw B.

In maart bezoek ik mevrouw B. voor het eerst. De voordeur staat open en ik stap door een muur van sigarettenrook. Ik vind haar in nachtjapon op de bank. Ze oogt fragiel. Mevrouw B. wil niet meer. Ze is benauwd en afgevallen. Ze kan niets meer, behalve roken, televisiekijken en sudoku. Ze is 68 jaar en heeft veel meegemaakt. Het leven heeft haar geleefd; ze heeft zware life-events doorstaan, als stormen die nooit echt uitwaaien.
Lees verder


Jan Bollen

Anesthesioloog in opleiding Jan Bollen studeerde rechten en geneeskunde. Voor zijn promotie deed hij onderzoek naar orgaandonatie bij euthanasieverzoeken. Hoe zit dat precies? Wij vroegen het hem.
Lees hier verder

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding?
Lees hier het antwoord
Zijn er wachtlijsten bij Expertisecentrum Euthanasie?
Lees hier het antwoord

Arts tussen de sterren

Tussen sterren als Linda de Mol, Olga Zuiderhoek en voormalig Dallasacteur Patrick Duffy schittert op de aftiteling van de Nederlandse bioscoopfilm ‘April, May en June’ de naam van Willeke Stadtman. De arts van Expertisecentrum Euthanasie was door de filmmakers gevraagd om te adviseren bij een scene waarin een euthanasie voorkomt. “Het is een kort fragment, maar het ziet er wel redelijk waarheidsgetrouw uit”, zegt ze nadat ze de première heeft gezien.
De film gaat over drie halfzussen en een autistische broer. Hun moeder heeft uitgezaaide longkanker en wil euthanasie, maar niet voordat ze weet dat er goed voor haar zoon wordt gezorgd. Stadtman: “De euthanasie speelt weliswaar een ondergeschikte rol, maar is op een vredige en lichte manier in beeld gebracht; informatief en geruststellend.”
De première was overigens een stuk minder glamoureus dan Stadtman verwacht had. “De rode loper was een vrij armetierig, klein stukje tapijt van hooguit een paar meter. Op televisie ziet het er heel anders uit.” Toch had ze het niet willen missen. “Ik ben een leuke ervaring rijker.”

En toen kwam het coronavirus….

Tijdens de productie van deze nieuwsbrief was er nog geen sprake van COVID-19 in Nederland. We hopen dat u deze periode zo goed mogelijk doorkomt. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. De geplande vriendenbijeenkomsten zijn verplaatst naar het najaar. Iedereen die zich heeft aangemeld, heeft persoonlijk bericht gekregen. De nieuwe data zijn te vinden op onze website: expertisecentrumeuthanasie.nl/vrienden

Onze vriendenadministratie blijft bereikbaar zoals u gewend bent. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur via 070 891 26 21 of per mail via vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl.

Volg Expertisecentrum Euthanasie

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van Expertisecentrum Euthanasie? Volg ons op LinkedIn en Twitter. Hier worden regelmatig berichten, interviews en achtergronden gedeeld. Houd ook de website in de gaten. De vrienden hebben een eigen pagina.

 

We zijn er voor u


Wilt u antwoord op uw vragen?
Heeft u ideeën of suggesties voor ons?

Neem dan contact op:
tel: 070 891 2621 (op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur).
Eisenhowerlaan 104, 2517 KL Den Haag
Postadres: Antwoordnummer 286
1800 VB Alkmaar

vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl
expertisecentrumeuthanasie.nl/vrienden

Colofon
No. 3, voorjaar 2020
‘Vrienden voor het leven’ is een uitgave van de Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar (papier en digitaal). Donateurs ontvangen de nieuwsbrief gratis.

Donaties zijn welkom op NL36 TRIO 0391 1048 45 t.n.v. Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie o.v.v. ‘gift’. De stichting heeft een ANBI-status, waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar is en uw steun voor honderd procent ten goede komt aan Expertisecentrum Euthanasie. Meer informatie over donaties, schenkingen, legaten en erfstellingen vindt u op onze website.

Copyright
Teksten uit deze nieuwsbrief mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de redactie worden overgenomen.

De Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie zorgt voor financiële steun aan Expertisecentrum Euthanasie voor extra en bijzondere zorg en voor bijzondere projecten, daar waar zorgverzekeraars dat niet doen. De stichting geeft voorlichting over euthanasie en hulp bij levensbeëindiging in het algemeen en over het werk van Expertisecentrum Euthanasie in het bijzonder. Voor al uw medische vragen neemt u contact op met Expertisecentrum Euthanasie via expertisecentrumeuthanasie.nl.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u vriend bent van de Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek).

Hier kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief.