Copy
No. 9, winter 2021
Ans Konings (59) hielp haar zus met het schrijven van een wilsverklaring, maar betwijfelde of euthanasie ooit een optie zou worden. “Op basis van de ziekte van Alzheimer alleen zou het waarschijnlijk niet gelukt zijn; die hersenbloeding was achteraf gezien haar geluk.”
Lees hier het volledige interview

Inschrijving gestart

 

Webinar 'Euthanasie bij psychiatrie' 


Als deze editie van de nieuwsbrief bij u in de mailbox verschijnt, kunt u zich nog inschrijven voor het nieuwe webinar ‘Euthanasie bij psychiatrie’ op vrijdag 26 november 2021, 11:00 uur of 14:00 uur. Dit webinar kent hetzelfde programma als het webinar van donderdag 11 november. Tijdens dit webinar gaan we kort in op de stand van zaken bij Expertisecentrum Euthanasie en zal psychiater Gerty Casteelen een verhaal vertellen over een euthanasietraject.

Anders aan dit webinar is dat het deze keer via Zoom gaat en we in subsessies uiteen gaan. Zo is er meer ruimte voor persoonlijke vragen en mooie gesprekken. Natuurlijk is het aan u om de camera aan of uit te zetten. U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl.

Lees hier verder

Standpunt Expertisecentrum Euthanasie


Wat is het belang van een wilsverklaring? Hoe staat het expertisecentrum hier tegenover?

Lees ons standpunt

Breekbaar


Ik was alleen, het was een verkennend gesprek. Ik stond voor de deur en ik zag haar gluren. Klein wijffie, negenentachtig, mooie kleurige rok. Ik moest vooral gaan zitten, misschien wilde ik iets drinken? Ze zat tegenover me. Ik op de rode leren bank pal naast een overladen boekenkast met titels die ik zelf ook in de kast had staan. Alles aan haar bewoog. De spanning hing als een loden lap in de kamer.

Lees meer

Wervings- en bewustwordingscampagne psychiatrie

 

‘Waarom werkt Kit Vanmechelen voor het expertisecentrum?’

Om de wachttijd voor patiënten met psychisch lijden te verminderen is Expertisecentrum Euthanasie een wervings- en bewustwordingscampagne in medische tijdschriften gestart. In een van de advertenties vertelt Kit Vanmechelen (57) waarom zij voor Expertisecentrum Euthanasie werkt. “Praten over wat iemand het meest bezighoudt, daarvoor ben ik psychiater geworden.”

Lees hier het volledige artikel

Brenda Ott

Als huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde houdt Brenda Ott zich veel bezig met het levenseinde. De proactieve zorgplanning in Nederland moet beter, vindt ze. 

Lees hier het verhaal

Vraag en antwoord


Mijn moeder woont in Spanje; kan zij terecht bij het expertisecentrum?
Lees hier het antwoord

Hoe groot is mijn kans op euthanasie?
Lees hier het antwoord

Consulent euthanasie in de schijnwerpers

Om het consulentenwerk van Expertisecentrum Euthanasie onder de aandacht te brengen van huisartsen en medisch specialisten is het boekje U staat er niet alleen voor gemaakt. Hierin vertellen vijftien zorgprofessionals over hun ervaringen met de consulent.

Er zijn 33.000 exemplaren gedrukt, waarvan er eind oktober 29.000 met Medisch Contact, hét artsenvakblad van Nederland, werden meegezonden.
Doel: meer (huis)artsen die euthanasietrajecten zelf oppakken, desgewenst met advies of begeleiding van een van de zestien consulenten van Expertisecentrum Euthanasie. De meeste patiënten worden immers het liefst door hun eigen behandelaar geholpen, die hij of zij vaak al jaren kent. Uitgave en verspreiding van U staat er niet alleen voor zijn mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie.

Volg Expertisecentrum Euthanasie


Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van Expertisecentrum Euthanasie? Volg ons op LinkedIn en Twitter. Hier worden regelmatig berichten, interviews en achtergronden gedeeld. Houd ook de website in de gaten. De vrienden hebben een eigen pagina.

We zijn er voor u


Wilt u antwoord op uw vragen?
Heeft u ideeën of suggesties voor ons?

Neem dan contact op:
tel: 070 891 2621 (op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur).
Postadres: Antwoordnummer 286
1800 VB Alkmaar

vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl
expertisecentrumeuthanasie.nl/vrienden

Colofon
No. 9, winter 2021
‘Vrienden voor het leven’ is een uitgave van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar (papier en digitaal). Donateurs ontvangen de nieuwsbrief gratis.

Donaties zijn welkom op NL36 TRIO 0391 1048 45 t.n.v. Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie o.v.v. ‘gift’. De stichting heeft een ANBI-status, waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar is en uw steun voor honderd procent ten goede komt aan Expertisecentrum Euthanasie. Meer informatie over donaties, schenkingen, legaten en erfstellingen vindt u op onze website.

Copyright
Teksten uit deze nieuwsbrief mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de redactie worden overgenomen.

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie zorgt voor financiële steun aan Expertisecentrum Euthanasie voor extra en bijzondere zorg en voor bijzondere projecten, daar waar zorgverzekeraars dat niet doen. De stichting geeft voorlichting over euthanasie en hulp bij levensbeëindiging in het algemeen en over het werk van Expertisecentrum Euthanasie in het bijzonder. Voor al uw medische vragen neemt u contact op met Expertisecentrum Euthanasie via expertisecentrumeuthanasie.nl.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u vriend bent van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek).

Hier kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief.