Copy
Nyhetsbrev skickat den 18 april 2018
Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Logotyp: FMI

Disciplinnämndens beslut i mars

Vid sitt sammanträde den 14 mars 2018 prövade Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd 22 beslut.

Tolv av dessa resulterade i varningar, tre i erinringar och resterande sju avskrevs.
Alla beslut från senaste sammanträdet »
Fiktiv anbudsförteckning.

Bristande anbudsförteckning vanligaste orsaken för varning

Förra året delade Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd ut 17 varningar för ofullständiga anbudsförteckningar. Det innebär att det var den vanligaste orsaken till varningar under 2017. Även under det första kvartalet 2018 var anbudsförteckning den vanligaste orsaken och bidrog till nio varningar.

Anbudsförteckningen ska innehålla uppgifter om anbudsgivarens namn, kontaktuppgifter (exempelvis telefonnummer), budet med tidpunkten för när budet lämnades och övriga villkor som är förknippade med budet. Om ett ombud anlitas skall ombudets namn antecknas.

Det finns inga undantag från mäklarens skyldighet att anteckna bud. Mäklarens ansvar är inte heller beroende av att uppdragsgivaren accepterar buden eller av förhållanden som rör mäklaren.

Tre exempel på varningar från disciplinnämndens senaste sammanträde
  • En spekulant ville inte vara med i budgivningen, utan ville erbjuda säljaren ett belopp för att avsluta affären direkt. Säljaren godtog erbjudandet och skrev under ett kontrakt med köparen. Då detta bud inte antecknades i anbudsförteckningen anser Fastighetsmäklarinspektionen att den är ofullständig och att överträdelsen motiverar en varning.
     
  • Köparna tog vid kontraktsskrivningen tillbaka sitt bud om 3 600 000 kr och lämnade ett nytt om 3 500 000 kr. Fastighetsmäklarinspektionen anser att båda buden borde ha funnits på anbudsförteckningen och att det skulle ha framgått att budet om 3 600 000 kr inte längre gällde.
     
  • En spekulant mejlade in ett bud på samma belopp som en annan budgivare redan hade lämnat. Spekulanten blev tillfrågad om att höja sitt bud vilket hon gjorde. Det första budet registrerades dock inte i anbudsförteckningen. De slutliga köparna fick även matcha det högsta budet och inte heller detta matchande bud har registrerats i anbudsförteckningen.

Föreskrifter om penningtvätt snart på remiss

FMI arbetar intensivt med att ta fram nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Inom en snar framtid räknar vi med att ha ett färdigt förslag som tillsammans med en promemoria kommer att skickas ut på remiss.

Statistik över anmälningar och mäklare

141 anmälningar
Efter årets tre första månader är antalet anmälningar på ungefär samma nivå som 2017. Under januari–mars 2018 inkom 141 anmälningar till FMI, jämfört med 144 samma period 2017.

Lockpriser och budgivning toppar inte längre listan över orsaker för anmälan. Även om dessa fortfarande finns högt upp i listan så har andra, bredare anledningar seglat upp överst: god fastighets­mäklarsed och mäklarens agerande.
Statistik över anmälningar 2018 »
6974 mäklare
Efter att under 2017 ha passerat 7 000 föll antalet mäklare tillbaka något inför årsskiftet. Den sista mars fanns det 6 974 registrerade fastighetsmäklare varav 3 207 kvinnor och 3 767 män. Antalet hyresförmedlare var exakt 100.
Statistik över antal mäklare 2018 »
Mer statistik på fmi.se »
Telefontider
Tel: 010-458 01 80

Måndag, onsdag: 13–15
Tisdag, torsdag, fredag: 9–11

Växel
010-458 01 00

E-post
registrator@fmi.se
Postadress
Fastighetsmäklarinspektionen, Box 5045, 650 05 Karlstad Sweden

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Sluta prenumerera
FMI använder nyhetsbrevet för att nå ut med viktig information till dig som är mäklare. Vi rekommenderar att du prenumererar så länge du är registrerad.
Sluta prenumerera