Copy

NYHEDSBREV 1-2020

Da Danmark blev sendt hjem for at arbejde


Jeg tror, at det er de færreste, som havde forestillet sig, hvordan den nye corona-virus på så kort tid skulle ændre så meget på de danske arbejdspladser og virksomheder. Regeringen udmeldte den 11.marts 2020 en række vidtrækkende tiltag for at bremse og begrænse udbredelsen af corona-virus i samfundet.

Myndighederne forsøger at passe godt på os alle - og især de svage og udsatte -  og har bl.a. lukket ned for borgerrettede funktioner i kommunerne og sendt mange medarbejdere hjem - for at de kan udføre deres arbejde hjemmefra.

Det samme gælder for mange private virksomheder, som også tager deres forholdsregler og justerer på arbejdsstyrken og sender medarbejdere og ledere hjem for at bremse smittespredningen af corona.

Jeg støtter op om regeringen og myndighedernes tiltag. Jeg arbejder selv hjemmefra i øjeblikket i stedet for at opholde mig på mit kontor i et større kontorfælleskab. Her tages der naturligvis også forholdsregler for at passe på virksomhederne og deres kunder.
Jeg oplever, at vi alle tager et fælles ansvar og løfter i flok - og det er godt at opleve her i Danmark.

Der vil helt sikkert være nogle, som vil have glæde af at arbejde hjemmefra og måske komme lidt ned i gear ift. en almindelig arbejdsdag. Måske bliver der oven i købet tid til at reflektere lidt over, hvordan arbejdsfællesskabet, trivslen og arbejdsmiljøet er til hverdag, mens man arbejder derhjemme. Er jeg det rigtige sted med de bedste kollegaer? eller har jeg lyst til noget andet?

Det vil gøre noget ved arbejdsmiljøet og påvirke hver enkelt af os, at nogle måske kan risikere deres job eller indtægt, hvis situationen fortsætter i lang tid. Særligt hvis firmaer må lukke eller går konkurs, fordi coronaen kommer til at vare for længe, og den vigtige omsætning er mistet, eller der kommer en finanskrise i slipstrømmen af coronaen.

Derfor er det vigtigt, at arbejdspladser - både private og offentlige -  også tænker på at skabe tryghed, transparens i beslutninger og øget kommunikation blandt ledelse og medarbejdere, så alle ved, hvad der kommer til at ske i denne her krisesituation.


 
Jeg har tidligere lovet at fortælle om BIFROST - et spændende arbejdsmiljøprojekt, som jeg deltager i som rådgiverenhed fra GLIFBERG PROCESSER.

Bæredygtige indsatser til fremme af arbejdsmiljørådgivning om SMV’ers TTA-praksis (BIFROST)
Hvordan kan små og mellemstore virksomheder blive bedre til at forebygge og håndtere mentale sundhedsudfordringer på arbejdspladsen?

Det skal en ny udviklings- og formidlingsindsats finde svar på.
VELLIV Foreningen støtter projektet, der styrker mental sundhed på SMV-området (Små og Mellemstore Virksomheder). Bag projektet står Team Arbejdsliv, Arbejdsmiljørådgiverne, der i samarbejde med fem andre rådgiverenheder indgår i partnerskabet. Fokus er på brancher inden for finans, kommunikation og medier.

Målgruppen for projektet er rådgiverenheder der yder arbejdsmiljørådgivning om forebyggelse og håndtering af mentale sundhedsudfordringer samt ledere og medarbejdere i SMV’er med op til 150 ansatte.


Baggrund
Traditionelt ligger det største fokus i indsatsen for at få hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejdet (kaldet TTA-indsats) i kommunernes tiltag og dialog med virksomhederne (jf. Det store TTA-projekt). Der kan dog ligge både menneskelige og økonomiske gevinster for SMV’er i, at støtte dem i at gøre mere for at forebygge stress-relaterede sygemeldinger og håndtere sygefravær på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørådgivningen kan udgøre en central ressource for forebyggelse og håndtering af mentale sundhedsudfordringer i SMV’er. Men der savnes en stærkere kobling til arbejdspladsen og en mere brobyggende rådgivning om, hvordan SMV’er kan forbedre forebyggelsen af længerevarende sygdom og håndtering af sygefravær grundet mentale sundhedsudfordringer. Der mangler også en mobilisering af relevant forskningsviden på området.

Projektet skal fremme brugen af ny viden, styrke forbindelsen mellem arbejdsmiljørådgivere og SMV’er og udvikle en ny brobyggermetode for rådgivning om området til SMV’er.


Formål
Hovedformålet med projektet er at gennemføre en udviklings-, og formidlingsindsats, som skal styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen og samarbejdet mellem SMV’er og arbejdsmiljørådgivere omkring forebyggelse og håndtering af mentale sundhedsudfordringer. Mere specifikt har projektet et dobbelt sigte:
  1. At skabe viden om, hvordan brobygningen mellem arbejdsmiljørådgivere og SMV'er fungerer, herunder nødvendige rådgiverkompetencer og oversættelse af viden mellem rådgivere og arbejdspladser.
  2. At udvikle en brobyggermetode for arbejdsmiljørådgivning med tilpassede kerneelementer og konkrete implementeringsgreb der kan støtte forebyggelse og håndtering af mentale sundhedsudfordringer blandt SMV’er.
 
Metode
Projektet anvender en interaktiv metode, der dels består af udviklingsmøder og dels af møder mellem virksomheder og arbejdsmiljørådgivere.

Udviklingsmøderne har hver sit tema, som understøtter en samlet formidlingsindsats med fokus på at omsætte forskningsviden til praksis, udvikle brobyggende arbejdsmiljørådgivning og tilpasse implementeringsgreb til fremme af små og mellemstore virksomheders håndtering af TTA for medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer. Herudover udveksler rådgivere og forskere viden og erfaring, der på længere sigt kan komme målgruppen til gavn.

Når det gælder virksomhedsmøderne, samarbejder de seks arbejdsmiljørådgivere og seks virksomheder om indsatser, hvor rådgiverne helt konkret hjælper virksomhederne. Birgitte Glifberg fra GLIFBERG PROCESSER er en af de seks rådgivere.

Både udviklingsmøder og rådgivningsforløb evalueres gennem følgeforskning.
 

Effekt
Målet med projektet er at sikre, at små og mellemstore virksomheder bliver bedre til at håndtere og fastholde medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer. Det vil gavne virksomhederne og deres medarbejdere såvel menneskeligt som økonomisk.

Herudover vil projektet udvikle en ny ramme for arbejdsmiljørådgivningen, der bygger bro, fremmer brugen af ny viden og styrker forbindelsen mellem arbejdsmiljørådgiverne og de små og mellemstore virksomheder. På den måde øges det faglige grundlag for god arbejdsmiljørådgivning til små og mellemstore virksomheder.

 

Selv om både du og jeg nok arbejder hjemmefra lige nu, så har vi stadig masser af muligheder for at tale sammen.

Kaffen må vente men giv gerne et kald på mobil 20213515 eller send en mail på kontakt@glifbergprocesser.dk, så vi kan få talt om, hvad der kan være behov for at se på i jeres arbejdsfællesskab, og hvad jeg evt. kan hjælpe dig/jer med her i løbet af året.

Pas godt på dig selv og hinanden! 


Jeg håber, at vi ses inden så længe...

Bedste hilsner

Birgitte
Din ledelseskonsulent som arbejder med at skabe brobyggende arbejdsmiljørådgivning, der fremmer mental sundhed og sundt arbejdsmiljø.

Tak for at du gav dig tid til at læse Nyhedsbrevet!
Følg GLIFBERG PROCESSER på Twitter
Følg med på Facebook, hvor GLIFBERG PROCESSER fortæller arbejdsfællesskaber
Læs mere om GLIFBERG PROCESSER på hjemmesiden
Kontakt GLIFBERG PROCESSER her
Følg GLIFBERG PROCESSER på Instagram
LinkedIn
Copyright © 2019 GLIFBERG PROCESSER, All rights reserved.

Our mailing address is:
kontakt@glifbergprocesser.dk

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GLIFBERG PROCESSER · Gunnekær 28 · Rødovre 2610 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp