Copy

NYHEDSBREV 2-2021

Vi arbejder med kræft

Dette nyhedsbrev handler om, hvordan vi arbejder med kræft på vores arbejdspladser.

Det er vigtigt, vi får fokus på den tidlige opsporing og forebyggelse, som en del af et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Ingen skal blive syge af at gå på arbejde, og kræftramte skal vende godt tilbage til jobbet efter et sygdomsforløb.


Vi har alle noget på lære. Både når det gælder kræft, og hvordan vi tager hånd om hinanden, når der er en´ i arbejdsfællesskabet, som rammes af kræft. Man kan tale om et nulsumsspil, hvor både ledelse og medarbejdere får noget ud af at sætte fokus på forebyggelse af kræft og et sikkert arbejdsmiljø.

Baggrunden for at skrive om netop dette tema skyldes bl.a. en lokal indsamling for Kræftens Bekæmpelse, jeg deltager i nu som en del af erhvervslivet i Rødovre.


 

Kræftformer kan opstå på arbejdspladsen

I arbejdsmiljøet kan alle blive udsat for påvirkninger fra sundhedsskadelige kemikalier og materialer. Størsteparten af de kemiske stoffer, som vi i dag ved er kræftfremkaldende, er fundet i arbejdsmiljøet. Visse påvirkninger i arbejdsmiljøet kan øge risikoen for kræft senere i livet, Det er især kemikalier, som kan medvirke til udvikling af kræft, men fx. udsættelse for træstøv, passiv rygning på arbejdspladsen og natarbejde kan også have denne virkning. Derfor er det vigtigt at være opmærksomme på, hvordan vi kan forebygge, så vi undgår flest mulige kræftfremkaldende risici, når vi arbejder. De hyppigste kendte kræftformer, som kan opstå p.g.a. arbejde er i følge Kræftens Bekæmpelse kræft i luftvejene, nyrekræft, blærekræft, hudkræft og leverkræft. 

 

Foranstaltninger

Oplæring, instruktion og uddannelse er vigtige ting i dagligdagen. Ligeså at komme omkring hvilke arbejdsprocesser, der skal være på den enkelte virksomhed. Når vi taler om forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer er Arbejdspladsvurderingen (APV) rigtig vigtig. Ligeså at man følger Arbejdstilsynets (ATs) bekendtgørelser på området.

 

Under kræftforløbet

Når en kollega eller leder rammes af kræft på arbejdspladsen, rammer det jo alle på sin vis. Så det er en god idé at drøfte i virksomheden, hvordan vi vil støtte og drage omsorg for den kræftramte både under sygdomsforløbet, men også når vedkommende vender tilbage til arbejdet. Her er det også væsentligt at have øje på de kollegaer, som ikke er syge og kræftramte. Hvordan skal de opgaver håndteres, som den kræftramte ikke kan løse under sygdomsforløbet? hvordan passer man i virksomheden godt på de medarbejdere, som for en periode må mangle kollegaen eller lederen, mens vedkommende bliver rask igen? Hvordan undgår vi, at den enkelte ikke bliver overbebyrdet af nye arbejdsopgaver, mens kollegaen er fraværende?

 

Kom godt tilbage efter et kræftforløb

Når det er tid til at vende tilbage til virksomheden for at genoptage jobbet efter et sygdomsforløb, er det vigtigt, at det sker på en god måde for alle parter. Her vil en forventningsafstemning  ift. opgaver og hinanden være godt, og det kan være relevant at drøfte spørgsmål som:
  • Hvordan skal tilbagevenden til jobbet ske?
  • Hvordan tager vi godt imod vores kollega eller leder?
  • Hvad gør vores leder, indtil medarbejderen er på almindelig arbejdstid igen?
  • Hvilke opgaver skal løses af hvem og i hvilket tempo?
  • Hvordan får vi anerkendt hinanden for den ekstra indsats, der er ydet, mens vores kollega var syg?

Der er mange overvejelser og tiltag. der kan eller skal gøres i arbejdsfællesskabet, når vi arbejder med kræft og skal komme til kræfterne igen. Hvad gør I fx hos jer?

 

Hvis du sidder og tænker, hvordan I også kan bruge mig på jeres arbejdsplads og evt. få midler til aflønning til honorar og andet så ring til mig. Så kan vi sammen udarbejde en ansøgning til næste ansøgningsrunde til Velliv Foreningen. Der er ansøgningsfrist 20.april 2021 (inden da skal sendes en prækvalifikation). Svar kan forventes medio september 2021.
 
Du må ha´ en dejlig påske og nyde, at foråret heldigvis er på vej til os.

Bedste hilsner
Birgitte
 
 
Din ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent som arbejder med at skabe brobyggende arbejdsmiljørådgivning mellem forskning og praksis, der fremmer mental sundhed samt et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle. Der også hjælper jer med en dialogbaseret arbejdspladsvurdering.

Giv et kald på mobil 20213515 eller send en mail på kontakt@glifbergprocesser.dk så finder vi ud af, hvad der er behov for at arbejde videre med i jeres arbejdsfællesskab.

 
Tak for at du gav dig tid til at læse Nyhedsbrevet!
Følg GLIFBERG PROCESSER på Twitter
Følg med på Facebook, hvor GLIFBERG PROCESSER fortæller arbejdsfællesskaber
Læs mere om GLIFBERG PROCESSER på hjemmesiden
Kontakt GLIFBERG PROCESSER her
Følg GLIFBERG PROCESSER på Instagram
LinkedIn
Copyright © 2020 GLIFBERG PROCESSER, All rights reserved.

Vores email er:
kontakt@glifbergprocesser.dk

Ønsker du at ændre dine nyhedsbreve?
Du kan opdatere dine oplysninger eller slettes fra listen her.

 


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GLIFBERG PROCESSER · Gunnekær 28 · Rødovre 2610 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp