Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto                                           Razvijamo vašo ustvarjalnost.

E-novice (FEBRUAR 2020)

Letnik: 12       Številka: 1  

NAJPOMEMBNEJŠE JE STANJE DUHA

Svojim študentom nenehno razlagam, da obstajajo velika sovpadanja med pristopi obvladovanja sprememb in pristopi celovitega obvladovanja kakovosti. Ob tem posebej poudarjam, da oba pristopa človeku pripisujeta največji pomen. Tako kot je govor o kakovosti govor o ljudeh, je tudi govor o spremembah govor o ljudeh.
Po analogiji analize splošnih stališč do kakovosti, kjer so bile prepoznane tri razsežnosti kakovosti in sicer kakovost kot ustreznost zahtevanim specifikacijam, kakovost kot zadovoljstvo kupca z uporabnostjo in kakovost kot stanje duha, podajam okvirni poskus definiranja treh razsežnosti pri obvladovanju sprememb.
 
Prva razsežnost pomeni pojmovanje obvladovanja sprememb za doseganje uresničevanja pričakovanega, oziroma doseganje reprodukcije, torej obnove oziroma samoobnove.
 
Druga razsežnost predstavlja pojmovanje obvladovanja sprememb za preseganje uresničevanja pričakovanega, oziroma doseganje izboljšane reprodukcije, torej razvoja oziroma samorazvoja.
 
Tretja razsežnost pa prepoznava obvladovanje sprememb kot stanje duha in jo tesno povezuje z osmišljanjem dela. V luči nove paradigme obvladovanja sprememb je jasno, da so odločilni dejavnik ljudje in da človeška razsežnost obvladovanja sprememb dopolnjuje prvi dve razsežnosti. Zgoditi se mora internalizacija nove paradigme.
 
Ravno ta tretja razsežnost je pomembna, če hočemo napraviti odločnejši preskok z ene ravni na drugo. Med kakovostjo življenja ljudi na splošno, zlasti med kakovostjo našega poklicnega življenja in med kakovostjo proizvodov, ki jih proizvajamo, ter storitev, ki jih opravljamo, vlada soodnos. Resnično izboljšanje prve in druge razsežnosti je namreč mogoče le, če se izboljša tudi tretja, človeška razsežnost. Osmišljenost dela in življenja je namreč tista osrednja os, okoli katere posameznik razumno obvladuje svoja dejanja.

prof. dr. Boris Bukovec,
dekan

PRENOVLJENI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

V mesecu januarju je fakulteta prenovila študijske programe Menedžment kakovosti na vseh treh stopnjah. Prenova se nanaša predvsem na posodobitev predmetnikov, z vpeljavo aktualnih predmetov pri obveznih predmetih, posodobitev imen predmetov ter njihovo vsebino ter prevetritev izbirnih predmetov na posameznih stopnjah. Prenovljeni študijski programi se bodo pričeli izvajati v študijskem letu 2020/2021.

OBISK TOVARNE KRKA

Študentom v sklopu nekaterih predmetov omogočamo ogled dobrih praks. Pri tem skupaj z našimi predavatelji sodelujemo z lokalnimi in drugimi podjetji. V januarju so tako naši študentje v sklopu predmeta Logistika, pri dr. Beti Godnič, obiskali tovarno zdravil Krka v Novem mestu.

ZIMSKA ŠOLA 2020: ODLIČNOST VODENJA
 
Letošnja zimska šola ima mednarodno zasedbo strokovnjakov iz uglednih inštitucij. Namenjena je vsem študentom, ki si želijo hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov z namenom pridobivanja kompetenc iz odličnosti vodenja. 

Zaključek zimske šole bo v četrtek, 19. marca 2020 s podelitvijo certifikatov.
PRVO SREČANJE PARTNERJEV PROJEKTA »ROBO4U«
v okviru razpisa PKP

Na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu smo s 1. februarjem 2020 pričeli z izvedbo novega 4-mesečnega projekta »Medgeneracijsko učenje z robotki in osnovnim programiranjem - ROBO4U« (v nadaljevanju projekt). Projekt se bo izvedel v sodelovanju z Razvojnim centrom Novo mesto in 5 študenti, ki prihajajo iz različnih študijskih področij in zavodov.
 
Namen projekta je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Osnovni cilj projekta je spodbujanje medgeneracijskega učenja preko robotizacije in osnovnega programiranja. Skozi delavnice bomo preko medgeneracijskega učenja spodbujali starejše in otroke za uporabo napredne tehnologije, reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih in jim omogočili nadgradnjo ključnih in temeljnih kompetenc, ki omogočajo hitro prilagajanje spremembam, osebno izpopolnjevanje in dejavno sodelovanje v družbi. Le to bodo dosegli z razvojem, vzpostavitvijo in izvedbo delavnic s področja robotizacije in osnovnega programiranja, kjer bodo sodelovali starejši (npr. stari straši) in osnovnošolski otroci (npr. vnuki) in predstavljajo nadgradnjo delavnic Robotki in zabavno programiranje za osnovnošolske otroke.
 
11. februarja 2020 je na fakulteti že potekalo prvo srečanje partnerjev projekta, kjer so se zbrali vsi sodelujoči in pričeli s prvim projektnimi aktivnostmi.
 
Več o projektu si lahko preberete na spletni strani FOŠ.
Odobritev projekta »NOVO MESTO - MOJE MESTO: družbena vključenost migrantov« v okviru razpisa ŠIPK
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto na javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitni sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2019/2020« uspešno prijavila projekt »Novo mesto - moje mesto: družbena vključenost migrantov« (v nadaljevanju projekt).
 
Projekt naslavlja ciljno skupino migrante – odrasle in otroke, ki se poskušajo učinkovito družbeno vključiti v lokalno in širšo okolje. Cilj projekta je razviti orodje, ki bo služilo migrantom kot pomoč pri vzpostavljanju tega stika in spoznavanju okolja. S tem bomo migrante opolnomočili z novim znanjem, ki ga potrebujejo za dostojno življenje, jim omogočili priložnosti za vzpostavitev stika z družbo in možnost, da nadgrajujejo znanje slovenščine. Posredni cilj projekta je opolnomočiti DRPDNM z novo aktivnostjo, ki bo namenjena njihovim uporabnikom – ranljivim skupinam, ki se soočajo z družbeno izključenost (npr. Romi) ter usposobiti sodelavce za delo z novim orodjem.
 
Projekt se bo pričel izvajati z mesecem februarjem 2020 in se bo zaključil v mesecu juniju 2020. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani FOŠ.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
N A P O V E D N I K
 
20. 2. 2020 - seja Upravnega odbora FOŠ

20. 2. 2020 - seja Senata FOŠ

2. 3. 2020 - začetek prvega prijavnega roka za vpis na študijske programe 
9. - 13 .3.  - Drugi del doktorske šole

12. 3. - konferenca NPOT

13. 3. - Jean Monnet delavnica
Copyright © 2020 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar

Naš elektronski naslov:
info@fos-unm.si

Ne želite prejemati naših novic?
Lahko posodobite svoje nastavitve ali se odjavite s seznama.


This email was sent to <<Elektronski naslov>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu · Ulica talcev 3 · Novo Mesto 8000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp