Copy
Fakulteta za organizacijske študije, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto                                           Razvijamo vašo ustvarjalnost.

E-novice (APRIL 2019)  

Letnik: 11    Številka: 2

VERODOSTOJNOST FOŠ PRI UDEJANJANJU TEMELJNIH GRADNIKOV NOVE ORGANIZACIJSKE PARADIGME
 
Za doseganje poslanstva FOŠ in nenehnega prispevanja k na znanju temelječi družbi, o načelih sodobne paradigme kakovosti in odličnosti, ne samo predavamo, ampak jih tudi vgrajujemo v naš vsakodnevni način dela.
Tako sistem vodenja na FOŠ sloni na temeljnih gradnikih nove organizacijske paradigme:
  • Osredotočenost na dodajanje vrednosti za odjemalce. Na FOŠ vemo, da so odjemalci (študentje, naročniki projektov, udeleženci konferenc in bralci naših edicij) primarni razlog našega obstoja, zato si z razumevanjem in predvidevanjem njihovih potreb in pričakovanj prizadevamo za inoviranje ter ustvarjanje vrednosti zanje. 
  • Doseganje uravnoteženih rezultatov. FOŠ udejanja svoje poslanstvo in napredek na poti k svoji viziji z načrtovanjem in doseganjem uravnotežene množice rezultatov, ki izpolnjujejo kratkoročne in dolgoročne potrebe naših deležnikov, ter jih, kadar je primerno, tudi presegamo. 
  • Vodenje z vizijo, navdihom in celovitostjo. FOŠ želi imeti voditelje, ki oblikujejo prihodnost, jo udejanjajo ter dajejo zgled za naše vrednote in etiko. 
  • Menedžment s procesi. Menedžment na FOŠ poteka po strukturiranih in strateško usklajenih procesih ter odločitvah na podlagi dejstev za ustvarjanje uravnoteženih in trajnih rezultatov. 
  • Doseganje uspehov skupaj z zaposlenimi. Na FOŠ cenimo člane akademskega zbora in svoje zaposlene ter ustvarjamo kulturo pooblaščanja za uravnoteženo doseganje ciljev fakultete in zaposlenih. 
  • Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnost. Na FOŠ poskušamo ustvarjati večjo vrednost in višjo raven poslovanja s stalnim in sistematičnim inoviranjem ter izkoriščanjem ustvarjalnih potencialov svojih deležnikov. 
  • Ustvarjanje partnerstev. FOŠ išče, razvija in vzdržuje odnose, ki temeljijo na zaupanju z različnimi partnerji in poskuša zagotavljati vzajemne uspehe. Taka partnerstva med drugim vzpostavljamo z odjemalci, družbo, ključnimi dobavitelji, izobraževalnimi ustanovami ali nevladnimi organizacijami (NVO). 
  • Prevzemanje odgovornosti za trajnostno prihodnost.  FOŠ vgrajuje  v svojo kulturo etični kodeks, jasne vrednote in najvišje standarde svojega ravnanja, vse to pa nam omogoča prizadevati si za gospodarsko, družbeno in ekološko trajnost.

prof. dr. Boris Bukovec,
dekan

ZNANSTVENA MONOGRAFIJA  - Smart City Governance

Obveščamo vas, da je v okviru največje akademske mednarodne založbe Elsevier je izšla nova knjiga predstojnika za informatiko na FOŠ, doc. dr. Aloisa Paulina, z naslovom "Smart City Governance".

Knjiga govori o pametnem upravljanje mest, preučuje dejavnosti in storitve javnega sektorja v digitalni dobi, pri čemer ocenjuje vse vidike pametnega mestnega e-upravljanja, ki spodbuja kohezivno razumevanje nastajajoče generacije naprednih »digitalnih domačinov«. V skladu z načeli družb in njihovo usklajenostjo s pravnimi sistemi, knjiga preučuje, kako se sistemi upravljanja lahko prevedejo v digitalno področje, ki obravnava tako tehnične kot pravne dimenzije. Ponuja model za tehnološke temelje upravljanja, ki obravnava obstoječe tehnološke komponente. Knjiga se zaključi z odsekom o perspektivah za nadaljnje raziskave.

Knjigo si lahko izposodite v knjižnici FOŠ.

V ponedeljek, 8. aprila je svojo doktorsko disertacijo ubranila Marta Kavšek. Pripravila jo je pod mentorstvom zasl. prof. ddr. Marije Ovsenik z naslovom: "Model ekonomskega vrednotenja življenjskega sloga in prostorsko oskrbnih potreb starostnikov"

Ob tem uspehu ji iskreno čestitamo in želimo mnogo uspehov na nadaljnjih poteh.
Čast prvega zagovora v letu 2019 je pripadla Juriju Trelcu, ki je 28. marca zagovarjal svojo diplomsko nalogo z naslovom "Analiza procesa izdelave kataloga rezervnih delov z metodo PFMEA". Izdelal jo je pod mentorstvom dr. Mateja Jevščka. 
Vse čestitke in veliko uspehov mu želimo.
ERASMUS+ IZMENJAVA - BUKAREŠTA
 
V tednu od 1. do 5. aprila 2019 sta sodelavki Jerneja Šurla Gašperšič in Ema Husič odšli na Erasmus+ izmenjavo v Bukarešto, na romunsko SNSPA, University of Public Administration. Z gostoljubnim osebjem na fakulteti sta si ogledali prostore fakultete in univerze, spoznali sta način dela tamkajšnje fakultete, dobre prakse izvajanja študijskega procesa ter na sestanku z vodstvom okrepili sodelovanje med obema institucijama. Predstavili sta tudi slovenski izobraževalni sistem, našo fakulteto in možnost izmenjave študentov in osebja preko Erasmus+ programa na FOŠ.

Na izmenjavi sta spoznali tudi romunsko kulturo in način življenja v prestolnici, njihove navade in običaje, zgodovino in kulinariko. Vtisi so pozitivni, zato bosta k tovrstnim izmenjavam spodbujali tudi ostale.
12. marca 2019 smo na FOŠ izvedli Erasmus+ Info dan. Svojo izkušnjo je z našimi študenti delila tudi študentka iz partnerske institucije Alexander Dubček University of Trenčin (Slovaška), ki je na FOŠ na Erasmus+ izmenjavi za namene praktičnega usposabljanja. 

Več o vtisih študentov o njihovih Erasmus+ izmenjavah si lahko preberete na: http://www.fos-unm.si/si/mednarodno-sodelovanje/vtisi-studentov/
PRVE AKTIVNOSTI PROJEKTA SITUS
 
S 1. marcem 2019 so se pričele prve aktivnosti projekta »Socialna integracija tujih študentov v lokalno okolje – SITUS«. Partnerji projekta so FOŠ, Zavod Boter in 7 študentov, ki prihajajo iz različnih področij študija.

Partnerji so v začetku mesecu marcu izvedli prvo uradno srečanje. Prav tako so študenti izvedli intervjuje s prostovoljci, ki izvajajo učno pomoč pri učenju slovenščine za tuje študent in fokusno skupino s tujimi študenti, ki so uporabniki omenjene dejavnosti, z namenom pridobiti informacije, ki nam bodo omogočile boljši vpogled v razumevanje izzivov s katerimi se srečujejo prostovoljci in tuji študenti. V mesecu aprilu pa nas čakajo že novi izzivi.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani FOŠ. Aktivnostim projekta SITUS lahko sledite tudi preko Facebook strani FOŠ. 
JEAN  MONNET CHAIR  - Eurepean Union of Tomorrow
 
Na FOŠ-u od leta 2017 poteka projekt Jean Monnet Chair  - Eurepean Union of Tomorrow. Projekt je osredotočen na izobraževalne in raziskovalne aktivnosti, ki v procese na fakulteti povečujejo delež vsebin vezanih na Evropsko unijo, saj slednja predstavlja temeljni okvir delovanja organizacij v Sloveniji, Evropi pogosto pa tudi širše.

Aktivnosti Jean Monnet, ki se izvajajo v okviru programa Erasmus + pa v letošnjem letu praznujejo 30 let, zato smo ponosni, da smo del njih.
 
Več si lahko preberete na spletni strani projekta
NAPOVEDUJEMO


ČETRTA ZNANSTVENA KONFERENCA NPOT

Vljudno vabljeni na 4. znanstveno konferenco Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu z naslovom: »Nove paradigme organizacijskih teorij - NPOT«, ki bo v četrtek, 25. aprila 2019, v hotelu Šmarjeta v Šmarjeških Toplicah.

Z letošnjo izvedbo konference, ki sovpada z obeležitvijo 10 let delovanja naše fakultete, se osredotočamo v naš največji potencial – v 25 doktorjev znanosti, ki so na FOŠ zaključili svoj doktorski študij. Ob njih zremo tudi v množico naših doktorandov, ki vneto raziskujejo in ob tem zorijo v lik bodočega doktorja znanosti. Prvi so svoje prispevke k znanosti že oblikovali in uspešno zagovarjali, drugi pa v tem raziskovanju še iščejo dodatne ideje za izboljšanje svojih doktorskih raziskav.

Več si lahko preberete na naši spletni strani.

OGLED  NEK


Alumni klub FOŠ v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske študije vabi na
OGLED NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO,
v petek, 10. maja 2019 ob 16. uri.

Rok za prijavo: 24. april 2019 preko elektronske prijavnice.
Prvi prijavni rok za vpis na VS, MAG in DR študijski program Menedžment kakovosti
od 12. februarja do 17. junija 2019


Prijavo lahko oddate v času prijavnega roka preko spletnega portala eVŠ:
 https://portal.evs.gov.si/prijava/.  

Več o prijavi in vpisu si lahko ogledate na spletni strani.
N A P O V E D N I K
 
18. april -  DR ZAGOVOR - Stanislav Galič
17. april in 15. maj - INFORMATIVNI DAN
 29. april -  3.maj - FOŠ kolektivni dopust
14. maj - VS, MAG KOLOKVIJ
27. maj - DR KOLOKVIJ
27. - 31. maj - DOKTORSKA ŠOLA (tretji del)
3. - 20. junij - POLETNA ŠOLA SVK
Copyright © 2019 Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.
 
FOŠ e-novice izdaja vodstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu praviloma vsak mesec. S FOŠ e-novicami želimo izboljšati informiranje članov akademskega zbora in vseh ostalih notranjih in zunanjih sodelavcev fakultete. Prejemniki FOŠ e-novic so vsi člani akademskega zbora, študenti in ostali posamezniki, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje s fakulteto. 

Urednica: Vesna Grabnar

Naš elektronski naslov:
info@fos-unm.si

Ne želite prejemati naših novic?
Lahko posodobite svoje nastavitve ali se odjavite s seznama.


This email was sent to <<Elektronski naslov>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu · Novi trg 5 · Novo Mesto 8000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp