Copy
No.8, zomer 2021
Bert Keizer (74) weet het zeker: er bestaat geen zalig nietsdoen. Sinds zijn pensionering werkt de filosoof en specialist ouderengeneeskunde voor Expertisecentrum Euthanasie. “Tegen patiënten van wie ik het verzoek kan inwilligen zeg ik: ‘Het spijt me dat u mij nodig heeft’.”
Lees hier het volledige interview

Vrienden enthousiast over webinars

 

‘Hartstikke interessant’

De coronamaatregelen dwongen de stichting VvEE vorig jaar tot het schrappen van fysieke vriendenbijeenkomsten. In plaats daarvan hebben we digitale bijeenkomsten georganiseerd.

Lees hier verder

Ridder Steven


Sinds zijn afscheid op 14 april 2021 gaat Steven Pleiter, voormalig bestuurder van Expertisecentrum Euthanasie als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw door het leven - een van de oudste en hoogste civiele orden.

De Zwolse locoburgemeester René de Heer roemde Pleiters “visie, moreel kompas en doortastende aanpak, waardoor hij Expertisecentrum Euthanasie heeft weten te maken tot wat het nu is: een (inter)nationaal erkend instituut”.

Standpunt Expertisecentrum Euthanasie


De Coöperatie Laatste Wil (CLW) heeft op 8 april 2021 een juridische procedure tegen de Nederlandse staat aangespannen, wegens belemmering van het zelfbeschikkingsrecht.

Hoe staat het expertisecentrum tegenover deze procedure?


Lees ons standpunt

De vlucht voorwaarts


Het was de derde keer dat ik een spoedcasus aannam. Spoed betekent dat de euthanasie in principe binnen twee weken wordt uitgevoerd. Dennis was vijfentwintig en terminaal: botkanker met uitzaaiingen in de longen. Drie dagen na zijn aanmelding stonden verpleegkundige Rob en ik in een kleine schaars ingerichte flat met een megagroot televisiescherm, een ziekenhuisbed en een bed voor vriendin Laura. Dennis zat op de grote hoekbank, benauwd, bleek, zuurstofslangetje.

Lees meer

Jeannine Salvino is een van de zestien consulenten van Expertisecentrum Euthanasie

 

‘De consulent is onmisbaar in de huidige euthanasiepraktijk.’

Met steun van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie introduceerde het expertisecentrum in 2015 de consulent euthanasie. Manager Consultatie & Opleiding Petra Keijnemans stond aan de wieg van dit aanbod van advies en begeleiding.

Lees hier het volledige artikel


Jacob KohnstammBegin dit jaar nam Jacob Kohnstamm (71) afscheid als coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Hoe kijkt hij naar de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl)?

Lees hier zijn verhaal

Vraag en antwoord


Kan iedereen zich bij Expertisecentrum Euthanasie aanmelden?
Lees hier het antwoord

Moet er altijd een medische grondslag zijn voor euthanasie?
Lees hier het antwoord

Hans de Haan, penningmeester VvEE:

‘Wat mijn zusje heeft meegemaakt, mag niemand overkomen.’


De Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (VvEE) wordt bestuurd door vrijwilligers, onder wie Hans de Haan (68). Na een tragische gebeurtenis in zijn familie werd hij vriend én penningmeester.

Tip van de penningmeester


Met een periodieke gift is uw donatie aan de stichting VvEE volledig aftrekbaar, zonder dat er sprake is van een niet aftrekbare drempel. Uw gift moet een looptijd hebben van ten minste vijf jaar; u mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in één keer of in meer keren betaalt en er geldt geen minimumbedrag. Ook als u jaarlijks vijfentwintig euro overmaakt kunt u profiteren van de fiscale voordelen van een periodieke gift. Heeft u een vraag over doneren? Hans de Haan beantwoordt u graag. Stuur een e-mail naar vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl.

Volg Expertisecentrum Euthanasie


Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van Expertisecentrum Euthanasie? Volg ons op LinkedIn en Twitter. Hier worden regelmatig berichten, interviews en achtergronden gedeeld. Houd ook de website in de gaten. De vrienden hebben een eigen pagina.

We zijn er voor u


Wilt u antwoord op uw vragen?
Heeft u ideeën of suggesties voor ons?

Neem dan contact op:
tel: 070 891 2621 (op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur).
Postadres: Antwoordnummer 286
1800 VB Alkmaar

vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl
expertisecentrumeuthanasie.nl/vrienden

Colofon
No. 8, zomer 2021
‘Vrienden voor het leven’ is een uitgave van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar (papier en digitaal). Donateurs ontvangen de nieuwsbrief gratis.

Donaties zijn welkom op NL36 TRIO 0391 1048 45 t.n.v. Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie o.v.v. ‘gift’. De stichting heeft een ANBI-status, waardoor uw donatie fiscaal aftrekbaar is en uw steun voor honderd procent ten goede komt aan Expertisecentrum Euthanasie. Meer informatie over donaties, schenkingen, legaten en erfstellingen vindt u op onze website.

Copyright
Teksten uit deze nieuwsbrief mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van de redactie worden overgenomen.

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie zorgt voor financiële steun aan Expertisecentrum Euthanasie voor extra en bijzondere zorg en voor bijzondere projecten, daar waar zorgverzekeraars dat niet doen. De stichting geeft voorlichting over euthanasie en hulp bij levensbeëindiging in het algemeen en over het werk van Expertisecentrum Euthanasie in het bijzonder. Voor al uw medische vragen neemt u contact op met Expertisecentrum Euthanasie via expertisecentrumeuthanasie.nl.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u vriend bent van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek).

Hier kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief.