Copy
Niet goed leesbaar? Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken.

Een nieuwe Zorgwijzer

Diversiteit, dat is het centrale thema van onze nieuwste Zorgwijzer. Filosoof Patrick Loobuyck en imam Khalid Benhaddou geven hun visie. Intercultureel bemiddelaar Mosé Piazza stelt zijn beroep voor. En met fotografe Lieve Blancquaert praten we over haar foto- en docureeks Last Days.


Lees alle artikels 
 

Filosoof Patrick Loobuyck over omgaan met diversiteit

Met zijn boek Samenleven met gezond verstand houdt Patrick Loobuyck een krachtig pleidooi voor minder polarisering en meer redelijkheid. Door een onderscheid te maken tussen ethische kwesties en praktische vraagstukken kunnen we omgaan met diversiteit in de samenleving, in de zorg, op de werkvloer.


 Lees meer… 
 

Intercultureel bemiddelaars 

In ziekenhuizen en een aantal welzijnsorganisaties zijn sinds de jaren 1990 intercultureel bemiddelaars actief. Taalbijstand en cultural brokerage verlenen behoren tot hun divers takenpakket. Hamida Chikhi praat over de voordelen en valkuilen van de ICB's. 


 Lees meer… 
 

Beroepsportret

"Een ICB is zoveel meer dan een tolk". Aan het woord is Mosé Piazza, intercultureel bemiddelaar in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Benieuwd naar zijn takenpakket en ervaringen? 


 Lees meer… 
 

Interview met imam Khalid Benhaddou

“Ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorgorganisaties moeten meer ruimte maken voor spiritualiteit”, zegt de Gentse imam. Hij pleit niet voor privileges voor moslims, maar voor een pragmatische aanpak. 


 Lees meer… 
 

Dienst Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap Integratie en Inburgering

We voorzien sociaal tolken en vertalers voor lokale besturen en sociale voorzieningen. Hun opdracht is het wegwerken van de taaldrempels die toegankelijkheid of kwaliteitsvolle zorg belemmeren. Myranda Emmerechts stelt haar dienst voor.


 Lees meer… 
 

Onderzoekster Saloua Berdai (Divers Elderly Care)

Saloua Berdai werkt rond dementiebeleving bij ouderen met een migratieachtergrond. We weten vrij weinig of niets over hun zorgnoden. Hoe gaan ze om met dementie? Hoe kunnen wij betere zorg verlenen voor hen? Er bestaan heel wat misvattingen.


 Lees meer… 
 

Grotere medewerkerstevredenheid in wzc Compostela

Diversiteit gaat over andere culturen, maar ook over de samenwerking tussen medewerkers van verschillende generaties en met een ander opleidingsniveau. WZC Compostela ontwikkelde een sterk diversiteitsplan en boekte daarmee resultaat.


 Lees meer… 
 

Lieve Blancquaert over ouder worden en sterven

Hoe kunnen we de negatieve manier waarop we kijken naar oud worden en sterven veranderen? Het is een van de vragen waarmee fotografe en reportagemaakster Lieve Blancquaert worstelt na het maken van Last Days. De reportages en het boek vormen het indrukwekkende orgelpunt van de trilogie die begon met Birth Day en Wedding Day


 Lees meer… 
 

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk maakt omslag naar kleinschalig wonen

Hoe kan je een 'thuis' maken als je werkt met afdelingen van 60 bewoners? Een thuis veronderstelt een andere aanpak en inkleding. Thuis kunnen mensen zichzelf zijn. Thuis bepalen mensen zelf het ritme van hun leven. In wzc Toermalien werd elke afdeling van 60 bewoners opgedeeld in 4 woongroepen van 15 bewoners. 


 Lees meer… 
 

Op de agenda


> Studiedag "Het ABC van levenseindezorg in woonzorgcentra". Wat en hoe in de praktijk: 5/2/19, Leuven

> NIAZ-Trefdag: 3/4/19, Turnhout
color-facebook-48.png
color-twitter-48.png
color-linkedin-48.png
color-youtube-48.png
color-instagram-48.png

Zorgnet-Icuro groepeert en vertegenwoordigt zorgorganisaties uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.


Copyright © 2018 Zorgnet-Icuro.
Alle rechten voorbehouden.


www.zorgneticuro.be

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Uitschrijven.