Copy
Niet goed leesbaar? Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken.

Tikkende tijdbom bij de ziekenhuizen: graag een oplossing op lange termijn 

De financiering van de pensioenen van statutair benoemde medewerkers in de Belgische ziekenhuizen wordt een stevige kluif voor de volgende federale regering. Zorgnet-Icuro vraagt een globale en duurzame oplossing. Een gelijkwaardig statuut voor alle ziekenhuismedewerkers is het einddoel.


 Lees meer… 
 

Onbetaalde ziekenhuisfacturen: inzetten op preventie loont

Een recente enquête van Zorgnet-Icuro bij de Vlaamse algemene en psychiatrische ziekenhuizen toont een lichte daling van het bedrag aan patiëntenfacturen dat onbetaald blijft. Dat komt o.a. omdat ziekenhuizen sterk inzetten op preventie door middel van begeleiding door sociale diensten en contacten met het OCMW.


 Lees meer… 
 

Pilootprojecten persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie

Met de financiële steun van de Vlaamse overheid en Cera wordt het referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie in 2019 verder uitgerold in Vlaanderen. Twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee thuiszorgvoorzieningen gaan aan de slag rond de zes fundamenten van goede zorg uit het referentiekader.


 Lees meer… 
 

Fedasil zoekt opvang

Het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers is op zoek naar gebouwen of slaapaccommodaties voor dringende opvang van asielzoekers/verzoekers om internationale bescherming in nood. 


 Lees meer… 
 

Vlaams Actieplan Beroertezorg

In België krijgen elke dag ongeveer 60 mensen een beroerte. Na kanker en hartfalen zijn beroertes de derde doodsoorzaak. Het Vlaams Actieplan Beroertezorg spitst zich toe op een snelle behandeling voor wie door een beroerte wordt getroffen én op een voorspoedige revalidatie van wie herstellende is. 


 Lees meer… 
 

Zet Vlaanderen en Brussel mee op de trappers 

Cera, KBC en Mobiel 21 hebben de nieuwe fietscampagne Go With The Velo gelanceerd, een brede projectoproep die fietsambassadeurs in verenigingen, organisaties, communities, bedrijven en overheden aansteekt om hun omgeving meer op de fiets te krijgen. 


 Lees meer… 
 

KOTK: meldcampagne verzekeringen

Kankerpatiënten ondervinden tijdens of na hun behandeling vaak problemen met hun privéverzekeringen. Kom op tegen Kanker wil daarin graag verandering brengen. Deel daarom je goede en minder goede ervaringen met privéverzekeringen of -verzekeraars. 


 Lees meer… 
 

22 - 28 april: Week van de Valpreventie

De achtste editie van de Week van de Valpreventie komt eraan. Met de slogan Laat angst om te vallen je leven niet bepalen ligt de focus op valangst.


 Lees meer… 
 

Op de agenda

 

Avond van de Zorg (Kortrijk, 25/3 of Hasselt, 26/3 of Kortenberg, 28/3)
Studienamiddag Privacybescherming en wetenschappelijk onderzoek (Brussel, 23/4)
 Informatiemoment: verwelkoming studenten 4de jaar verpleegkunde op stage in geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg (Brussel, 24/4)
Symposium Ouderenzorg (Wilrijk, 26/4)
Minder versnippering, meer zorg (Brussel, 29/4)

 
color-facebook-48.png
color-twitter-48.png
color-linkedin-48.png
color-youtube-48.png
color-instagram-48.png

Zorgnet-Icuro groepeert en vertegenwoordigt zorgorganisaties uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.


Copyright © 2019 Zorgnet-Icuro.
Alle rechten voorbehouden.


www.zorgneticuro.be

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Uitschrijven.