Copy

Beste lezer

In deze rare tijden wensen wij iedereen natuurlijk veel warmte en gezondheid en fijne feestdagen.

Water Natuurlijk Vechtstromen deelt eens per twee jaar op 1 maart in het kader van Nationale complimentendag een compliment uit aan een persoon of organisatie. Hiermee wil Water Natuurlijk Vechtstromen aandacht en waardering schenken aan een onderscheidend burgerinitiatief op het gebied van duurzaam natuur- en waterbeheer. 

Water Natuurlijk laat dit compliment vergezeld gaan van een oorkonde en een wisselkunstwerk: een prachtig keramiek beeld dat de natuur en het water symboliseert. Dit beeld is gemaakt door kunstenares Myrte van Dijk uit Emmen

Het kunstwerk toont een blauwgroene libel die de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water symboliseert. Zoekend, elegant en kritisch verkent de libel onze wateren zoals ook Water Natuurlijk dat doet en wil blijven doen.
 

Net als in 2019 willen wij op 1 maart 2021 wederom complimenten uitdelen binnen het gebied van Vechtstromen en daarvoor hebben wij ook jou nodig!

Ken je een initiatief dat een compliment verdient?
Meld de persoon of organisatie aan!
personen of organisaties kunnen tot 25 januari worden voorgedragen.


Mail het initiatief met korte motivatie naar m.van.dijk@vechtstromen.nl

Hartelijke groet,
Water Natuurlijk fractie

Nettie, Jan, Anieke, Wim, Ellen, Wouter en Myrte

Agenda Compliment 2021 WN Vechtstromen
  • 25 januari 2021 | Aanmelden van burgerinitiatieven
  • februari 2021 | Fractie WN Vechtstromen bereid uitreiking voor
  • 1 maart 2021 | Uitreiking Complimenten

Complimenten 2019

Water Natuurlijk Vechtstromen heeft op 1 maart 2019 voor het eerst drie complimenten uitgedeeld.
Het eerste compliment werd gegeven aan 'Bloeiend Benneveld' voor het initiatief van bewoners van het dorp Benneveld om hun bermen in en om hun dorp ecologisch te onderhouden. Het tweede compliment ging naar Johan Poffers voor zijn onvermoeibare inzet op het gebied van natuurbescherming in en om Hardenberg. En het derde compliment was aan het adres van Stichting Natuurhus Almelo voor het verbinden van zes groene verenigingen met als doel het ontplooien van activiteiten teneinde het Twentse publiek te interesseren voor natuur, milieu en duurzaamheid.

Water Natuurlijk Vechtstromen Facebook
Water Natuurlijk Vechtstromen website
Email
LinkedIn
Copyright © 2020 Water Natuurlijk, All rights reserved.


Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief of je gegevens wijzigen:
gegevens wijzigen of afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp