Copy
Urola Erdia, 2020/11/16
Balio anitzeko peoiak
Peón/a polivalente
Web aplikazioen garatzailea. Erreferentzia 202042
Desarrollador/a aplicaciones Web. Referencia 202042
Galdaragile 1. ofiziala. Erreferentzia 2020102
Caldereros/a Oficial de 1.Referencia 2020102
Menpeko pertsonak zaintzeko lan poltsa. Erreferentzia 2020126
Bolsa de empleo para cuidada a personas dependientes. Referencia 2020126
- Menpeko Pertsonaren Zaintzailea. Interna. Erreferentzia 2020127
Cuidador/a Persona Dependiente. Interna. Referencia 2020127
- Planifikazio-produkzio teknikaria. Erreferentzia 2020128
Técnica/o Planificación-Producción. Referencia 2020128
Gabonetako Begirale Lan Poltsa. Erreferentzia 2020129
Bolsa de empleo Monitor/a de Navidad. Referencia 2020129
Ingeleseko irakaslea. Erreferentzia 2020130
Profesor/a de inglés. Referencia 2020130
Eskaintza gehiago
Enplegurako Lanbide-Heziketako irakaskuntza
Docencia de la formación profesional para el empleo
- Identifikazio elektronikoko bitartekoak. Onartutako sinadurak eta ziurtagiriak
- Medios de identificación electrónica. Firmas y certificados admitidos
Ekipo ondasunen eta industri makineriaren abiaraztea (Langabetuak)
- Montaje y puesta en marcha de bienes de equipos y maquinaria industrial (Desempleados/as)
Fabrikazio mekanikoko eragiketa osagarriak (langabetuak)
- Operaciones auxiliares de fabricación mecánica (desempleados/as)
Kudeaketa aurreratuaren eredua: Kasu praktiko baten ebaluazioa langabetuentzat
Modelo de gestión avanzada: Evaluación de un caso práctico para personas en desempleo
Irekita Hazilan Programaren 7. edizioan izena emateko epea
Abierto plazo de inscripción de la 7ª edición del programa Hazilan
Copyright © 2020 Iraurgi Berritzen, All rights reserved.

Gure helbide elektronikoa:
info@urolanprest.eus


Buletina jasotzeari utzi
Darte de baja

Email Marketing Powered by Mailchimp