Copy


[03-2021]

Karin Pullen stelt zich voor

Karin Pullen is  per 1 mei 2021 de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Zone.college. Ze is sindsdien lid van de thematafel.

Samen innoveren

Van jongs af aan kreeg ik van mijn ouders mee dat het belangrijk is om voor jezelf, voor de ander en voor de aarde te zorgen. Zo hadden we een grote volkstuin, leerde ik van mijn vader over de kringloop van zaaien en oogsten en bracht hij mij de beginselen bij van duurzaam en milieuvriendelijk verbouwen. Op school vertelde de juf over akkerbouw, veeteelt, de seizoenen. Praktijkrijk leren in optima forma. En dat is meteen de reden waarom ik trots ben op het project Groene Kenniswerkplaats. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Samen leren, werken en innoveren.

Rentmeesterschap
De Kenniswerkplaats Achterhoek draagt bij aan de leefbaarheid van onze regio is daarom een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitsagenda. Onze studenten denken samen met ondernemers na over de toekomst van hun eigen woonomgeving. Op die manier zorgen we er samen voor dat deze regio een fijn en gezond gebied is om te leven, te wonen en te werken. Rentmeesterschap. Duurzaamheid. Samen de regio groen kleuren; hoe mooi is dat.

Kenniswerkplaats Achterhoek: de toekomst van 'groen' beroepsonderwijs
 
‘Groen’ beroepsonderwijs dat klaar is voor de toekomst. Dat is in één zin het doel van het project Kenniswerkplaats Achterhoek (KWPA), dat de afgelopen vijf jaar al mooie resultaten heeft opgeleverd in de Achterhoek. Lees hiervoor het (online) magazine dat KWPA heeft uitgegeven. Karin Pullen overhandigde het magazine onlangs officieel aan de voorzitter van de thematafel Circulaire economie & Energietransitie. In het magazine is ook aandacht voor de toekomst van het hybride leren (Praktijk-rijk leren) dat bij Zone.college centraal staat. Lees meer.
 

div_2

Doorstart IBP Vitaal Platteland

Het programma IBP Vitaal Platteland is na 3,5 jaar klaar voor een doorstart. De Achterhoek werkte deze periode als één van de 15 regio’s interbestuurlijk samen. Op 24 maart 2021 is de landelijke afsluiting.
Op 18 februari was de afsluiting voor de Achterhoekse partner, geleid door Antoinet Looman, heemraad Waterschap Rijn en IJssel. Bekijk het animatiefilmpje over het IBP met een terugblik op de samenwerking en de leerpunten. De projecten van het IBP VP in de Achterhoek zijn nog volop in uitvoering en met elkaar blijven we er hard aan werken om die succesvol te maken.

Regio’s leren van elkaar
Sander Band, ministerie van LNV, benadrukt het belang van horizontale samenwerking en ook hoe moeizaam dat soms nog is. Hij pleit sturing door het Rijk: op kaders neerzetten voor gebiedsgericht werken, met het resultaat centraal. Het ‘hoe’ kan het best vanuit de praktijk worden ingevuld. Kritisch durven zijn naar elkaar en elkaar als regio’s blijven ontmoeten draagt bij aan een lerende transitie. Deelnemers in het landelijke IBP proces hebben dit als zeer waardevol ervaren.

Nationaal landbouwbeleid, regionale oplossingen
Peter Drenth, gedeputeerde Gelderland, sprak zijn trots uit op de ondernemers in de Achterhoek, met wie de overheid echt kan samenwerken op basis van (resultaat)doelen. Met pilots is een eerste stap gemaakt naar antwoorden op grote, complexe vraagstukken. Nu moeten we opschalen naar nieuwe vormen van nationaal landbouwbeleid, met regio-gebonden oplossingen, het liefst bij de nieuwe minister aan tafel. Lees meer. 

div_3

RegioDeal project Kunstmestvrije Achterhoek voorziet in behoefte

Achterhoekse bestuurders en politici hebben veel belangstelling voor ontwikkelingen in onze regionale landbouw. Dat bleek tijdens het webinar dat Stichting Biomassa 5 maart organiseerde over het Regio Dealproject Kringlooplandbouw-Kunstmestvrije Achterhoek. Coördinator Hayo Canter Cremers presenteerde feiten en cijfers over de Achterhoekse agrarische sector.  Arjan Prinsen, manager innovatie bij Groot Zevert Vergisting vertelde dat naast het terugwinnen van mineralen uit vergiste varkensmest, ook onderzoek plaatsvindt naar emissiearme bemestingstechnieken en naar meetmethoden om de verwerkte hoeveelheden mineralen te borgen. De resultaten van dit onderzoek komen in de loop van dit jaar. Bekijk hierover ook de korte video.

De 'valley of death' verlaten
Wilbert Menkveld, directeur Innovatie en Technologie bij Nijhuis Industries wees er op dat het project de samenwerking tussen de bedrijven in de regio enorm stimuleert. De deelnemende bedrijven verwachten dat de huidige investeringen in R&D zich zullen vertalen in verkoop van nieuwe installaties. Wanneer dit gebeurt is lastig in te schatten omdat dit project voorloopt op de rest van de wereld.  Veel zal ook afhangen van toekomstige wetgeving.
Ook Henk Tappel, directeur Bronkhorst High-Tech en lid Achterhoek Board, ziet kansen voor de regio. De ontwikkeling van dit soort innovaties kent altijd een periode waarin financiële ondersteuning nodig is, de zogenoemde valley of death. Het is een fase in het ontwikkelingsproces waarin omvangrijke investeringen nodig zijn voordat er sprake is van een opschaalbaar verdienmodel. Lees meer
Bekijk de gepresenteerde gegevens op de site van Stichting Biomassa.

div_1

Swipocratie

Geef uw mening over een duurzame Achterhoek en swipe mee!

Van 1 t/m 21 maart 2021 vindt een grootschalige online peiling plaats over duurzame energie in de Achterhoek. In slechts 3 minuten kunt u ‘swipend’ aangeven wat u vindt van verschillende mogelijkheden voor windmolens en zonneparken.
De resultaten van de Swipocratie worden meegenomen in de RES 1.0.

Geef nu uw mening en swipe mee! 

div_1

Info

Hebt u een vraag?
Neem contact op
met de thematafel
Circulaire economie en Energietransitie.
Joke Emaus
Willemien Tel

Algemeen bezoek- en postadres
8RHK Ambassadeurs
Raadhuisstraat 25
7001 EX Doetinchem
info@8rhk.nl
Tel. +31 (0) 314 32 12 10

Colofon

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij de thematafel Circulaire economie en Energietransitie of behoort tot de overige 8RHK ambassadeurs.
Meer lezen? Kijk op: Circulaire economie en Energietransitie
Kunt u niet de volledige nieuwsbrief zien? Open hier de webversie.

Achterhoek Ambassadeurs nieuwsbrief blijven ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden.

 Wilt u zich afmelden? Klik hier.This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Achterhoek ambassadeurs · Raadhuisstraat 25 · Doetinchem, 7001EX · Netherlands