Copy
Zobrazte si newsletter v prehliadači

 newsletter AVS 7_2021

Asociácia vodárenských spoločností prináša opäť svojim členom informácie o najzaujímavejších udalostiach zo svojej činnosti, najmä za obdobie júla a augusta. 


Novela zákona 442/2002 Z.z.

V letných mesiacoch prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona  č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Členovia Asociácie vodárenských spoločností (ďalej ako AVS) uplatnili 76 zásadných pripomienok k novele zákona. Po dvoch kolách intenzívnych rokovaní v rámci rozporových konaní ostali nedoriešené dve zásadné pripomienky, jedna týkajúca sa formulácií povinností vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pri zavádzaní vecných bremien v § 20 a druhá, prechodných ustanovení k nútenej správe v § 14. Uvedené rozpory boli riešené v rámci rokovania Hospodárskej sociálnej rady SR 23. augusta 2021 a boli v plnom znení akceptované zo strany MŽP SR. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2022.

 

Vyhláška ÚRSO

V legislatívnom procese bola otvorená aj vyhláška č. 21/2017 Z.z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Jednalo sa len o malú novelu vyhlášky z dôvodu predlženia súčasného regulačného obdobia a úpravu vzorca na výpočet faktoru investičného rozvoja Yt   v § 8 a § 9. Námety na zmenu znenia vyhlášky, ktoré AVS predložila Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v rámci medzirezortného pripomienkového konania budú po dohode s regulátorom predložené ako námety do regulačnej politiky na nové regulačné obdobie. Práve príprava námetov k regulačnej politike na Regulačné obdobie 2023 – 2028 je prioritou Asociácie vodárenských spoločností.

 
 


Príprava regulačnej politiky na nové regulačné obdobie

V auguste prebehlo 1. kolo rokovania s vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví k námetom Asociácie vodárenských spoločností k regulačnej politike na nové regulačné obdobie 2023 - 2027, ktorú AVS spracováva v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.
 


Projekt "Zdravá voda pre Rivne"

Dňa 18.8.2021 bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi AVS a SlovakAid pre projekt „Zdravá voda pre Rivne“, ktorý bol schválený Ministerstvom zahraničných vecí SR. Samotné aktivity projektu sú plánované v období od 1.9.2021 do 31.12.2022. Veríme, že ciele projektu splníme, čím prispejeme k skvalitneniu služieb spojených s dodávkou zdravotne nezávadnej vody verejným vodovodom k odberateľom v meste Rivne na Ukrajine.


 
 
Webová stránka AVS
Email
Copyright@Asociácia vodárenských spoločností.Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás nas:

Asociácia vodárenských spoločností
Nevädzova 5
Bratislava 82101

bujnacekova@avssr.sk
www.avssr.sk
Tel.:00421 915 392 791Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Asociácia Vodárenských Spoločností · Nevädzova 5 · Bratislava 82101 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp