Copy
Zobrazte si newsletter v prehliadači

Newsletter AVS 4_2020

Asociácia vodárenských spoločností prináša svojim členom prehľad najnovších a najzaujímavejších tém z oblasti vodného hospodárstva za posledné obdobie. Aj napriek neľahkému obdobiu, ktoré prinieslo množstvo bezpečnostných obmedzení, AVS usporiadala niekoľko dôležitých pracovných stretnutí.

Seminár č.3 o Kybernetickej bezpečnosti


Dňa 22.9.2020 usporiadala Asociácia vodárenských spoločností spolu so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vo Veľkom Záluží seminár č.3 o Kybernetickej bezpečnosti. Školiacou organizáciou bol Cluster kybernetickej bezpečnosti. Účastníci sa zaoberali problematikou aktuálneho stavu implementácie zákona č.69/2018 Z.z. do praxe VS, ako i jeho súladom s národnou bezpečnostnou legislatívou. Predstavená bola aj prípadová štúdia Industriálna bezpečnosť a SOC ako služba versus onpremise riešenie na plnenie opatrení ZoKB.

Stretnutie Ekonomickej komisie AVS


Ekonomická komisia AVS zasadala dňa 23. septembra 2020 v priestoroch sídla Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.v Banskej Bystrici. Komisia sa venovala najmä revízii námetov AVS k Regulačnej politike na nové regulačné obdobie a súčasné regulačné obdobie, pričom hlavnými témami boli osobné náklady, odpisy a primeraný zisk. V rámci EK AVS bola na základe rozhodnutia správnej rady AVS vytvorená aj pracovná skupina AVS pre rokovanie s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Členmi pracovnej skupiny sú:  Ing. Gašparíková, Ing. Beničková, Ing. Mahríková, Ing. Šinka. Prvé rokovanie s predsedom URSO prebehlo 20.8.2020. Zástupcovia pracovnej skupiny budú prezentovať závery rokovania EK AVS vedúcim predstaviteľom ÚRSO.
 

Výtvarná súťaž


Asociácia vodárenských spoločností vyhlásila ďalší ročník výtvarnej súťaže študentov umeleckých škôl ku Svetovému dňu vody 2020. Tohtoročnou témou boli Klimatické zmeny. Víťazkou sa stala študentka Školy umeleckého priemyslu v Prešove Natália Hrustičová s obrázkom Záhadná jeseň, ktorý namaľovala suchým pastelom. Víťazke gratulujeme!


 
Webová stránka AVS
Email
Copyright@Asociácia vodárenských spoločností.Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás nas:

Asociácia vodárenských spoločností
Nevädzova 5
Bratislava 82101
avs@avssr.sk
bujnacekova@avssr.sk
Tel.:00421 915 392 791Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Asociácia Vodárenských Spoločností · Nevädzova 5 · Bratislava 82101 · Slovakia

Email Marketing Powered by Mailchimp