Copy
View this email in your browser
Informatie-uitwisseling corporatiesector
Augustus 2022 nieuwsbrief #36

Publicatie definitief gegevensmodel dPi2022 in Staatscourant  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 12 juli 2022 het definitief gegevensmodel inzake dPi2022 in de  Staatscourant  gepubliceerd. Een unicum, er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de informatie-opvraag dPi2022 ten opzichte van dPi2021.

Leidraad economische parameters dPi 2022  

De  leidraad economische parameters ten behoeve van dPi2022  is door Aw gepubliceerd. Deze publicatie geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van enkele economische parameters. Woningcorporaties kunnen deze informatie gebruiken voor het opstellen van de begroting en dPi2022 (die gebaseerd is op de vastgestelde begroting) met de prognose voor de jaren 2023-2027. 

De communicatie van de in te rekenen saneringsheffing en obligoheffing werd normaliter gecombineerd met de leidraad, maar vindt nu afzonderlijk plaats. Op de website van het WSW  volgt meer informatie over deze onderwerpen in relatie tot dPi 2022. 

Definitieve taxonomie dPi2022 
gepubliceerd  

De  taxonomie voor de dPi2022  is definitief. De taxonomie is gebaseerd op de actuele versie van het gegevensmodel. Deze taxonomie is ontwikkeld zodat de Prospectieve informatie (dPi) 2022 van woningcorporaties door middel van SBR aangeleverd kan worden. Softwareleveranciers kunnen op basis van deze taxonomie hun informatiesystemen inrichten zodat digitale informatie-uitwisseling tussen woningcorporaties en de uitvragende partijen mogelijk is.  

Gegevensmodellen dVi2022 & Abm2023 gepubliceerd  

De SBR-wonen rapportage van 2022 valt conform vorig jaar uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag dVi en de vrijwillige Aedes-benchmark-uitvraag. 
 
Wettelijke gegevensuitvraag dVi2022 
De wettelijke gegevensuitvraag dVi2022 is door de Stuurgroep VIW vastgesteld. Dit  gegevensmodel  is voorafgaand afgestemd in de Expertgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van corporaties, Aedes, Aw, BZK, WSW, VERA en softwareleveranciers. Publicatie van het gegevensmodel dVi2022 in de Staatscourant zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden. In de Kennisbank staat een  overzicht met de belangrijkste wijzigingen  in het gegevensmodel dVi2022 ten opzichte van de dVi2021.  
 
Vrijwillige gegevensuitvraag Abm2023 
De  vrijwillige gegevensuitvraag Abm2023  is eveneens door de Stuurgroep VIW vastgesteld. De voornaamste redenen om de Aedes-benchmark vorig jaar te combineren met de SBR-wonen rapportage zijn: 

  • het reduceren van de administratieve lasten(druk) voor corporaties;   

  • het realiseren van één aanlevermethode voor corporaties;   

  • een gunstigere timing van ontvangst van data ten behoeve van adequate benchlearning. 

 Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de  Kennisbank
 
Taxonomie 
De gegevensmodellen van dVi2022 en Abm2023 vormen de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie-taxonomieën. Volgens planning zullen de taxonomieën begin september worden gepubliceerd. Wij zullen hierover separaat communiceren met de softwareleveranciers. 

  

        als u op de hoogte wilt blijven van de meest actuele informatie.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief?

Dat kan via de site van SBR-wonen.

Vragen?

Maak voor inhoudelijke of technische vragen over dPi en dVi gebruik van de kennisbank of het contactformulier van onze Servicedesk.
SBR-wonen, een samenwerking van Aedes, BZK, Aw en WSW, werkt aan de verbetering van de informatievoorziening in de woningcorporatiesector.
Bezoek onze site voor meer informatie
Copyright © ** SBR-wonen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp