Copy
Niet goed leesbaar? Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken.

Leerstoel: Future of Hospital Quality

De voorbije jaren investeerden de ziekenhuizen fors in een gedegen kwaliteitsbeleid. Hoe moet het nu verder? Zorgnet-Icuro richt aan de KU Leuven de Leerstoel Future of Hospital Quality op die zich de komende drie jaar intensief en wetenschappelijk over dat complexe vraagstuk zal buigen. De Leerstoef werd op 3 april officieel ingehuldigd. In Zorgwijzer blikken we vooruit met prof. Kris Vanhaecht en prof. Dirk De Ridder.


 Lees het artikel en bekijk enkele sfeerfoto's… 
 

Videoreportage over kunstencentrum De Loods

De Loods is een sociaal-artistiek kunstproject voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Iedereen die zich artistiek wil ontplooien, maar niet in het reguliere kunstcircuit terecht kan, is welkom. Met het kunstatelier komt het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel tegemoet aan de vermaatschappelijking van de zorg en focust ze op een herstelgerichte aanpak.


 Bekijk de video… 
 

Studiedag Minder versnippering, meer zorg

Op 29 april 2019 organiseren we een symposium Minder versnippering, meer zorg - De nood aan een heldere en werkbare bevoegdheidsverdeling voor de gezondheidszorg. We willen de gevolgen van de zesde staatshervorming helder en praktijkgericht beschrijven en op grond van degelijke informatie het debat stimuleren over een verbetering van het huidig model.


 Schrijf je in… 
 

Kom je naar het Zorg aan Zet festival?

Het Zorg aan Zet Festival vormt het sluitstuk van ons participatietraject. We plannen een gevarieerd en interactief programma voor al wie geïnteresseerd is in de zorgsector. Zien we jou op 9 mei in Tour & Taxis?


 Lees meer… 
 

Vlaams Patiëntenplatform: Interview met Margot Cloet

"We moeten de middelen die we hebben voor de zorg zo efficiënt mogelijk inzetten." Aan het woord is Margot Cloet. Zij werd door het Vlaams Patiëntenplatform geïnterviewd over de nieuwe wet op de ziekenhuisnetwerken.


 Lees het interview… 
 

International Forum on Quality and Safety in Healthcare

Van 26 tot 28 maart 2019 vond het 24e International Forum on Quality and Safety in Healthcare plaats in Glasgow. Dat congres, dat jaarlijks wordt georganiseerd door het Institute of Healtcare Improvement, wist ook deze keer meer dan 3.000 deelnemers uit 74 landen samen te brengen. 


 Lees meer… 
 
 

HealthNest by MSD: 3 winnaars

HealthNest by MSD, de incubator van gezondheidswijsheid-ideeën in België, heeft op 25 maart bekend gemaakt welke ingediende ideeën het coachingsprogramma gewonnen hebben. Proficiat aan Stemmen van Hoop, Comunicare en en Meer Gezondheid voor elk kind.


 Lees meer… 
 

Op de agenda


Documentaire Rabot (Duffel, 10/5)
Studiedag Pastores als pleitbezorgers voor spirituele zorg (Leuven, 6/5)
color-facebook-48.png
color-twitter-48.png
color-linkedin-48.png
color-youtube-48.png
color-instagram-48.png

Zorgnet-Icuro groepeert en vertegenwoordigt zorgorganisaties uit de social profit in Vlaanderen, meer bepaald de algemene ziekenhuizen, residentiële en ambulante initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg en voorzieningen uit de ouderenzorg.


Copyright © 2019 Zorgnet-Icuro.
Alle rechten voorbehouden.


www.zorgneticuro.be

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Uitschrijven.