Copy
Nieuwsbrief
Oktober 2018
Berichten uit de regio
Wat speelt er binnen Holland Rijnland? Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de regio.
Nieuwe regionale huisvestingsverordening komt eraan
Eens in de vier jaar stelt Holland Rijnland een regionale huisvestingsverordening op. De verordening beschrijft hoe het schaarse aanbod aan sociale huurwoningen wordt verdeeld onder woningzoekenden. Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe verordening, waarvan een eerste concept eind oktober gereed is. De vraag welke keuzes hierin moeten worden gemaakt, stond centraal tijdens de conferentie ‘Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening’ op 13 december in Nieuwe Energie in Leiden. Zo’n negentig vertegenwoordigers van huurdersverenigingen, zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten gingen met elkaar in gesprek over de regionale verordening die op 1 juli 2019 moet ingaan.
Lees verder
Column
Bernadette Wolters, Dagelijks bestuur Holland Rijnland
Het is voor iemand die op school meerdere talen leerde, veel leest, en regelmatig schrijft,  zeer moeilijk voor te stellen hoe begrensd de wereld is van een laaggeletterde. Ik moest eraan denken toen ik een weekend in Budapest was.  Ik had geen idee wat er in het Hongaars op de borden stond, op de kaart in de metro, enzovoort. Ik  was niet in staat om iets te begrijpen van wat ik op straat trachtte te lezen. En dit beperkte zich maar tot een weekend. Maar beeld je eens in dat dit de praktijk is van alledag!
Lees verder
Opmaat tot een aardgasvrije regio

 
Begin september zetten een aantal partijen binnen de regio Holland Rijnland hun handtekening onder het Convenant Aardgasvrij. Met de ondertekening, die plaatsvond tijdens de regiodag in Katwijk, bepalen zij dat nieuwbouw in Holland Rijnland geen aansluiting meer krijgt op het aardgasnetwerk. Daarnaast wordt vanaf 2050 in de gebouwde omgeving geen aardgas meer gebruikt voor de verwarming van gebouwen. Het convenant komt voort uit het Energieakkoord Holland Rijnland dat vorig jaar het levenslicht zag.
Lees hier meer
Cofinanciering Techniekonderwijs
De instroom van leerlingen in het techniekonderwijs kan een flinke impuls gebruiken. Er is in de regio een groeiende behoefte aan technisch geschoold personeel, maar vakmensen zijn moeilijk te vinden. Dit geldt vooral in sectoren als de bouw, productie, ICT en techniek. Holland Rijnland draagt daarom financieel bij aan een initiatief om het techniekonderwijs in de regio te versterken.
Lees verder
Kijk 'ns, gebouwd met cofinanciering. Zo lopen jongeren warm voor techniekonderwijs!
Lobby geslaagd, PZH kiest ’Middenvariant’ Duinpolderweg
19 September stemden Provinciale Staten in Zuid Holland voor de zogeheten Middenvariant  van de Duinpolderweg. Dit tracé van de nieuw aan te leggen weg - tussen Hillegom en de A4 - loopt via de noordkant van deze gemeente. Uit een aantal alternatieven heeft de Middenvariant ook de voorkeur van de veertien gemeenten van Holland Rijnland. Daarvoor is dan ook een intensieve lobby gevoerd.
Lees verder
Openbaar Vervoer als complexe puzzel
Het openbaar vervoer in de regio Zuid-Holland Noord wordt zorgvuldig onder de loep genomen. Een aanbestedingstraject openbaar (bus)vervoer is in voorbereiding waarin wordt verkend of het kan samengaan met doelgroepenvervoer en kleinschalig openbaar vervoer zoals bel- en buurtbussen. Tegelijkertijd werken de regio’s aan een nieuwe OV-visie. Hoe die twee trajecten samenkomen, werd uit de doeken gedaan tijdens het door Holland Rijnland georganiseerde Themacafé van 5 september, in Brasserie Park in Leiderdorp.
Lees verder
Nieuwe impulsen voor waterrecreatie
Het Hollands Utrechts Plassengebied samen met het Nationaal Park Hollandse Duinen moet de recreatieve en toeristische backbone worden van de Randstad. Dat is de insteek van Holland Rijnland voor de komende jaren. Die ambitie werd ook uitgesproken tijdens het Themacafé Waterrecreatie, dat 26 september plaatsvond, al varend over de Kagerplassen.
Lees verder
Holland Rijnland
Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van veertien gemeenten gelegen tussen de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland Rijnland regionale samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.
Meer over Holland Rijnland
Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden, Postbus 558, 2300 AN Leiden
Twitter LinkedIn Google Mail
*|HTML:MMERGE5|* *|HTML:MMERGE6|* <<Last Name>>, u ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Holland Rijnland. Als u deze e-mails niet langer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.
Privacybeleid     Contact    


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Holland Rijnland · Schuttersveld 9 · Leiden, Zh 2316XG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp