Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief #7 - maart 2020
In de nieuwsbrief van GAIN leest u over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van antibioticaresistentie in infectiepreventie: Wat doet onze regio om te voorkomen dat makkelijk te behandelen ziektes weer levensbedreigend worden? En ook: hoe kunt u daar zelf aan bijdragen?
Bent u nog geen lid van het netwerk? Sluit u vandaag nog aan: u bent van harte welkom!
Tijdens coronacrisis: GAIN steunpunt infectiepreventie VVT-sector
Tijdens de coronacrisis is GAIN steunpunt voor de informatievoorziening rondom infectiepreventie in de VVT-sector. U kunt bij ons terecht voor informatiemateriaal en audits op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Meer weten? Mail dan naar projectmedewerker Marjon.Kamp@radboudumc.nl.
Vertrek netwerkcoördinator Marjo Knapen
Vorige maand nam GAIN afscheid van netwerkcoördinator Marjo Knapen, die haar carrière voortzet als projectleider bij NFU. Marjo heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de groei van onze netwerkorganisatie, die mede door haar inspanningen steviger voet aan de grond kreeg.
Marjo’s taken worden deels overgenomen door projectmedewerker Marjon Kamp – zij stelt zich verderop in deze nieuwsbrief voor - en secretaresse Annette Kraaijeveld.

Van casus tot pilot in de gehandicaptensector

De mogelijke komst van een cliënt met BRMO was voor gehandicaptenorganisatie Philadelphia aanleiding voor een pilot rondom antibioticaresistentie en infectiepreventie: Wat is nodig om van locatie Mooi Land een veilige woon- en werkomgeving te maken? De organisatie riep de hulp in van GAIN; de uitkomsten van het project werpen binnen Philadelphia én regionaal hun vruchten af.
Lees verder >>
Project Kennisontwikkeling in de thuiszorg krijgt doorstart
In 2018 startte een gesubsidieerd project rondom kennisontwikkeling over BRMO en ABR in de thuiszorg. Bij de afronding in 2019 waren beide doelen bereikt: meer betrokkenheid van de thuiszorgorganisaties bij zorgnetwerk GAIN, en live en digitale scholing voor hun medewerkers. Een deel van de gestarte activiteiten krijgen een vervolg in het project over de aanpak van ABR en infectiepreventie in de thuiszorg (2019-2021), waarin ook de ervaringen en geleerde lessen van 2018-2019 worden meegenomen.
Lees verder >>
Agenda
Vanwege het coronavirus gaan de volgende bijeenkomsten niet door: het congres Samen sterk tegen Antibioticaresistentie (23 maart), de netwerkbijeenkomst (26 maart) en de landelijke RCT-bijeenkomst (14 april). Via de website houden we op de hoogte van de ontwikkelingen.  
KLIK EN WORD OOK SAMENWERKINGSPARTNER VAN GAIN
Even voorstellen: wie zijn wij?
GAIN is een groeiend netwerk, maar wie zijn de mensen daarachter precies? We stellen iedere nieuwsbrief iemand voor.
Deze keer Marjon Kamp, projectmedewerker van GAIN. Ze vertelt over haar achtergrond, taken en doelen. Lees verder >>
 

Contact
Wilt u zich aanmelden als samenwerkingspartner of wilt u meer weten? Stuur dan een e-mail naar Marjon Kamp, projectmedewerker van GAIN: 
Marjon.Kamp@radboudumc.nl
Website GAIN
LinkedIn
E-mail projectmedewerker Marjon Kamp
Copyright © |2018||GAIN|

Inschrijven voor deze nieuwsbrief. Wilt u zich afmelden? Klik dan op unsubscribe from this list.


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
GAIN · Philips van Leydenlaan 25 · Nijmegen, Ge 6525 EX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp